Sardinie je okouzlující italský ostrov ve Středozemním moři, jež nabízí všem svým návštěvníkům rozmanitou škálu možností v podobě exotické krajiny, vzácné fauny, působivé a velmi zajímavé kultury a historie. Zatímco pobřeží láká na turistiku a bohatý noční život, vnitrozemí nabízí hluboký pohled do minulosti. Kromě nuraghi se na Sardinii vyskytují také dolmeny, menhiry a kruhové hroby, avšak více než 8000 megalitických staveb vytvořených nuraghskou civilizací berou při pohledu na ně dech. Tento pozoruhodný úkaz z doby bronzové v překladu znamená něco jako “halda kamení”. Jen tak ledajaká halda kamení to ale rozhodně není a důvodů je pro to mnoho!

Stavby nuraghi pocházejí z doby bronzové

Všechny výše zmíněné stavby se nachází ve středu země. Sardinie byla již od pravěku terčem dobyvatelů, kteří sem připlouvali po moři, proto se nejstarší osídlení nacházejí ve vnitrozemí mezi horami, nikoliv na pobřeží. Obrovské množství archeologických památek pochází z období od paleolitu až po středověk, nejvýznamnější historické unikáty pak pocházejí z doby bronzové. Konkrétně nuraghi vznikly zhruba 1800–1100 př. n. l.

Sardinie čítá 8000 těchto staveb. Dříve jich bylo mnohem víc!

Nuraghi jsou více než 25 metrů vysoké konstrukce kuželovitého tvaru, které jsou postavené z obrovských kamenných bloků. Jedná se o největší a nejlépe dochované evropské megality. V dnešní době jich na Sardinii stojí na osm tisíc, ale zbývají z nich pouze základy zarostlé vegetací. Ovšem v dobách svého největšího rozkvětu jich bylo mnohem více.

K čemu tyto obrovské stavby sloužily?

Tyto tajemné stavby budí úžas turistů i archeologů, není totiž naprosto jasné k čemu přesně po tisíce let sloužily. Oficiální stanovisko k funkci těchto věží a osídlení se může na první pohled jevit jako jasné, pravdou však je, že to nikdo přesně s jistotou neví. Protože jsou rozestavěny po celé Sardinii vždy ve vzdálenosti asi tři kilometry čtvereční, sloužily pravděpodobně jako komunikační systém a ke kontrole teritoria. Některé věže jsou situovány na strategických místech – kopcích se zdrojem vody, odkud je možné okolní území lehce kontrolovat. Mohl to být symbol síly a defenzivy, který se vládce snažil budovat za každou cenu s efektem co nejzřetelněji ukázat svou moc. Mohly ovšem plnit i více funkcí, zejména pokud se jich nacházelo více v těsné blízkosti. Pak pravděpodobně sloužily jako chrámy, zásobníky obilí nebo obranné věže a sídlo vládnoucí třídy. Často se kolem jednoho nuraghi nachází menší kruhovité stavby, v nichž pravděpodobně bydleli prostí lidé.

Legenda, které místní vážně věří

Starousedlíci na Sardinii mají jasno v tom, kdo tyto kamenné stavby postavil. Jejich legendy a mýty předávané z generace na generaci hovoří o tom, že to byli obři. Jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu, a tak i tato pověst dost možná vznikla na základě pravdy. Existovali v dobách nuraghské civilizace lidé vyššího vzrůstu? Kdo ví! Jak to přesně bylo, se už dnes nedozvíme.

Kam Narughové zmizeli?

Nuraghský člověk podobně jako lidé ostatních civilizací si přivykl v průběhu tisíce let na materiální statky a zapomněl, že duchovní svět je důležitější. Ztratil kontakt se vzdálenými civilizacemi, a tak se dávné, duchovně založené civilizace začaly rozpadat a zmizely. Zanechali po sobě jen několik nejasných stop. Je potvrzeno, že některé vesnice a městečka byly opuštěny náhle, lidé v nich jako by zmizeli. Utekli před Féničany nebo Římany?

Zdroje: www.stoplusjednicka.cz, www.idnes.cz, pribehcesty.cz