Dnes je tento pomník stalinistického režimu, v němž žije téměř sto tisíc lidí, atraktivní pro turisty ze západních zemí. Možná je to pro nás trochu nepochopitelné. Kdo by chtěl vidět mléčný bar nebo byt dělníků, Avšak právě pro lidi ze západních zemí, kde komunismus nevládl a neznají jeho ideologii a architekturu, je Nowa Hutu jakýmsi skanzenem, kde se zastavil čas.

Ukázkové město sovětského typu a nástroj propagandy, to měla být Nowa Huta. Lidé z okolních vesnic byli "verbováni" a nabízela se jim práce v metalurgické továrně a bydlení. To se špatně odmítalo. Navíc si většina z nich opravdu polepšila. Z chaloupek s hliněnou podlahou se přestěhovali do bytů v cihlovém domě s ústředním topením a elektřinou. Do práce to měli dvacet minut pešky a veškeré služby po cestě.

Dokonalé sovětské město, kde náboženství mělo být nahrazeno komunistickou propagandou a obývat ho měli ideální komunističtí občané Homo Sovieticus. Nový a lepší typ lidí, poslušný, s vymývaným mozkem a zcela oddaný systému. Měli nahradit staré chaotické, tvrdohlavé, svobodné a kreativní Homo Sapiens. Nic však netrvá věčně. Obyvatelé Nowa Huty se vzbouřili a bojovali za svobodu. A začali požadovat výstavbu kostela. To však bylo striktně odmítnuto.

V roce 1960 došlo k nepokojům, po nichž bylo povoleno prozatím postavit aspoň kříž. Mezitím se většina „socialistických dětí“ pravidelně účastnila lekcí náboženství v cisterciáckém kostele ve vesnici Mogiła poblíž města Nowa Huta. Krakowský biskup Karol Wojtyła (později papež Jan Pavel II.) donutil komunisty o 15 let později povolit výstavbu nového kostela. O třicet let později byly ve městě kostely dva a v roce 1980 se Nowa Huta stala největší baštou odborových svazů v Polsku.

Nowa Huta byla plánována nejlepšími polskými architekty, kteří se neinspirovali plány Moskvy, ale New Yorku. Jednalo se o architektonické koncepty tzv. „Neighborhood Unit” z 20. let 20. století, použitá v expanzním plánu v New Yorku. Polští architekti z meziválečného období udržovali kontakty s americkými kolegy a tyto zkušenosti nyní využili při plánování nového města od nuly. „Osady“ v Nowe Hute nejsou ničím jiným než americkými „Neighborhood Unit”, v podstatě soběstačnými mini městy s vlastní infrastrukturou.

Momentálně existuje několik cestovních kanceláří, které lákají na zážitkovou turistiku. V rámci procházky po městě navštívíte místa jako ředitelství ocelárny a kanceláře komunistické strany. Vstoupíte do původních protibombových krytů a velitelského střediska z 50. let, kde vše zůstalo nedotčeno jako svědectví o dobách studené války.

Projdete se po centrálním náměstí, navštívíte ukázkový byt, který je autenticky vybavený od potravinových lístků, krabičky prezervativů nebo polské fanty. Kromě bytu se rádi turisté občerství v mléčném baru, jehož interiér se od dob komunismu také nezměnil. Prohlídka kostela Matki Bożej Królowej Polski – symbolu duchovního odporu proti komunistické straně – nesmí také chybět.

Zdroje: radiozurnal.rozhlas.cz, www.britannica.com, www.youtube.com