dailyorange.com, www.ancient-code.com, en.wikipedia.org

Malé Slunce a oceán

Podle vědců se pod povrchem Země nachází oceán. Zároveň dodali, že díky radioaktivnímu rozpadu hluboko v nitru Země vzniká produkce tepla, kterou způsobuje tok nízkoenergetických neutrin.

Znamená to tedy, že uvnitř naší planety, pod naším živoucím světem existuje další, o kterém jsme dosud neměli sebemenší tušení?

Tyto informace pomohl získat detektor neutrin Borexino, jehož hlavním úkolem je zkoumat tok nízkoenergetických slunečních neutrin. Ty vznikají radioaktivním rozpadem uvnitř Slunce.

Pokud podobný radioaktivní rozpad vzniká také v nitru Země, znamená to, že podobné "malé" Slunce se musí nacházet i tam. Vědci tvrdí, že střed Země produkuje až 70% tepla naší planety.

Ačkoliv je původ "malého" Slunce zatím neznámý, přiklání se vědci k hypotéze, že vzniklé teplo skutečně vytváří radioaktivní rozpad.

Existence života

"Skutečně nejpravděpodobnější povahou vznikajícího tepla je zdroj radioaktivní povahy," uvedl vědci z Gran Sasso National Laboratory v Itálii.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Detektor neutrin Borexino zaznamenal během více než 2000 dnů svého měření, že více než 20 neutrin, které vznikly během radioaktivního rozpadu v nitru naší planety, pochází ze zemské kůry nebo zemského pláště.

Jedná se o izotopy uranu-238 a izotopy thoria-232. Dva známé radioaktivní izotopy s dlouhou životností, které jsou schopné vyprodukovat takové množství tepla, aby ohřály Zemi po dlouhý časový horizont.

Je třeba dalších měření ke zjištění přesné spektroskopie naměřených neutrin. Pokud se to povede, vědci budou schopni s určitostí říct, z jakého prvku neutrina pocházejí.

Související články

Objevem malého Slunce a oceánu více než 600 km pod povrchem Země vědci nevylučují možnost existence neznámého života. Jde o objev, který znamená naději. Tento skrytý oceán by totiž v budoucnosti mohl až třikrát naplnit všechny zemské vodní plochy.

Objev oceánu v nitru naší planety je ujasněním, kde se voda na povrchu Země kdysi vzala. Nepochází z komet miliony let starých, nýbrž ze samého středu naší planety.

"To poskytuje mimořádně silné potvrzení toho, že hluboko v nitru Země existují vlhká místa. Tato přechodná zóna může obsahovat tolik vody jako všechny oceány dohromady. Objev skrytého oceánu je důkazem, že Země je dynamickou planetou," uvedl Graham Pearson, vedoucí výzkumu a člen University of Alberta v Kanadě.