Duch uvězněný ve skále

V šedých dolomitových skalách Devil’s Hole více než 420 milionů lety starých se erozí vytvořila jeskyně s minerálními prameny. Původně prý byla její chodba až kilometr dlouhá, šest metrů široká a skoro čtyři metry vysoká. Území kolem skal bylo od nepaměti domovem Indiánů, kteří žili v míru. V jeskyni v nepřízni nacházeli úkryt. Bděl nad nimi Velký duch, které své rudé děti miloval. Ale pak se z nich stali zlí a nelítostní lidé a začali pořádat válečné výpravy. Velký duch se tak rozhněval, že se skály za obrovského hřmění a blesků začaly řítit. Část jeskyně s prameny byla zasypána. Dlouho se odtamtud ozývaly skřeky a sténání, protože v nich zůstal uvězněný jejich zlý duch. A ten trestá každého opovážlivce, který tam vstoupí.

Zdroj: Youtube

Proroctví Zlého ducha

V polovině 17. století zkoumal toto území francouzský badatel R. C. de LaSalle. Když se přiblížil k jeskyni a chtěl dovnitř, jeho indiánský průvodce ho varoval a vyprávěl, jak kdysi jeden mladý odvážlivec chtěl temné vězení Zlého ducha prozkoumat. Už ho nikdo nikdy neviděl. Čas plynul a do jeskyně se vypravil další mladík. Ten se sice vrátil, ale zešílel. „… jeho vlasy černé a lesklé jako havran zbělely jako sníh,“ vyprávěl průvodce a pokračoval: „To je tradice našeho lidu. Posuď bílý bratře, zda chceš vyrušit Zlého ducha v jeho příbytku a být za to potrestán.“ Navzdory varování se LaSalle do jeskyně za pár dní vypravil. Hořce litoval, že průvodce neposlechl. Zlý duch mu zašeptal: „Vrať se domů. Zůstaneš bohatý a slavný a historie předá tvé jméno tvým potomkům. Jeď na Západ a zrádná vražda ukončí tvůj život daleko od lidských obydlí. Orli pouště ti oklovají maso a zůstaneš nepohřben a nechráněn křížem, který tak oddaně opatruješ.“

Vyděšený LaSalle vyběhl z jeskyně a od té chvíle se mu smůla začala lepit na paty. Jeho muži ho opustili a vrátili se do Kanady. On zchudnul, ale navzdory varování se později na Západ vypravil, aby tam založil francouzskou kolonii a získal zpět bohatství a majetek, o který přišel. Zavraždili ho vlastní muži a jeho tělo ponechali rozkladu poblíž Mississippi. Taková je legenda, která se dodnes vypráví.

Ďáblova díra

Skutečnost je možná prostší. V době, kdy soutěsku navštívil „bledý muž“, obýval oblast Niagarských vodopádu kmen Neuterů. V jeskyni se ukrývali a každého, kdo do rokle vstoupil, zabili, aby jejich úkryt nebyl vyzrazen. Nikdo se nikdy z rokle nevrátil, proto se jí začalo říkat Ďáblova díra. Věřilo se, že tam sídlí zlý duch. Ve skutečnosti se hlavní chodba zřítila při odstřelu skal, když se tam v polovině 19. století stavěla železnice. Dnes do jeskyně vede desetimetrový otvor a je asi jen dvacet metrů hluboká. Návštěvníci, kteří se nebojí pokoušet svůj osud, můžou jeskyni Zlého ducha navštívit. Možná někde v temných zákoutích zaslechnou jeho šeptání. Není tam ale jinak nic zajímavého. Jen graffiti na stěnách a plechovky, nedopalky a odpadky na zemi svědčí o tom, že si mládež ze Zlého ducha hlavu nedělá a občas tam pořádá party.

René-Robert Cavelier de La Salle (1643-1687) byl francouzský objevitel a obchodník s kožešinami. Prozkoumal oblast Velkých jezer ve Spojených státech a Kanadě, řeku Mississippi, Ohio a Mexický záliv. V roce 1684 se skutečně z Francie vydal na svou poslední expedici na Západ a chtěl založit francouzskou osadu u ústí Mississippi. Zavraždil ho jeho stoupenec. Že by se proroctví Zlého ducha skutečně naplnilo?

Zdroj: www.niagarafrontier.com, maps.roadtrippers.com, exploringupstate.com