Šerpové cílem výzkumu

Skupina britských vědců provedla studii, která se zaměřila na populaci 254 Šerpů s podobnou stravou a úrovní fyzické zdatnosti. Jediným odlišným faktorem byla nadmořská výška jejich bydliště – 183 účastníků bydlelo v nadmořské výšce nad 3500 metrů, zatímco 71 účastníků nazývalo svým domovem údolí ve výšce 1400 metrů.

Zdroj: Youtube

Rozdílná délka paží

Výzkum ukázal, že Šerpové obývající vysoké nadmořské výšky mají paže kratší až o 3 cm ve srovnání s těmi z údolí. Přestože se může tento rozdíl jevit jako nepodstatný, vědci zdůrazňují, že jde o významnou fyzickou adaptaci.

Nepálci, zejména ti, kteří žijí v nelítostné vysočině, se musejí potýkat s obrovským množstvím výzev. Snášejí kruté mrazy, potýkají se s nedostatkem kyslíku, čelí zvýšenému vystavení neustálému přívalu ultrafialového záření a bojují s nedostatkem základních živin. V čem je tedy kratší paže v takových podmínkách výhodou? Vysvětlení spočívá v rozdělování zdrojů během vývoje embrya.

Vyšší šance na přežití

Když tělo čelí omezeným zdrojům, musí upřednostnit životně důležité orgány, jako je mozek, před ostatními částmi. Tělo proto "obětuje" trochu délky paží, aby vyčlenilo více zdrojů na vývoj mozku a dalších důležitých orgánů, a optimalizovalo tak šance na přežití.

Podobné fyzické vlastnosti byly pozorovány i u populace žijící ve vysokohorských oblastech And. U dětí do 14 let ve vysokohorských oblastech byla také délka paží kratší ve srovnání s dětmi z nížinných oblastí. Ovšem rozdíly mezi obyvateli And nebyly tak markantní jako u Šerpů v Nepálu. Důvod? To se dá vysvětlit jednoduše – v Himalájích panují mnohem drsnější podmínky než v Andách.

Dopad na vesmírné mise

Potenciální využití výzkumu by mohlo sahat od pochopení hranic lidské fyziologie až po pomoc při budoucích vesmírných misích, kde se lidé budou muset přizpůsobit drsnějším podmínkám než kdykoli předtím. Pro vyvození konkrétnějších závěrů je však nezbytný další výzkum.

Příroda má svůj jedinečný návod, jak zajistit přežití. Případ nepálských horalů nabízí fascinující pohled na to, jak evoluce provádí drobné, ale životně důležité úpravy, aby se lépe přizpůsobila prostředí. Kratší horní končetiny jsou spíše než pouhým fyzickým znakem symbolem odolnosti a přizpůsobivosti, kterou život projevuje tváří v tvář nepřízni osudu.

Zdroje: indiatvnews.com, indianexpress.com, pictolic.com