Megatsunami

Malebná Zátoka Lituya (Lituya Bay) na pobřeží jihozápadní Aljašky je necelých patnáct kilometrů dlouhá a tři kilometry široká. V noci dne 9. července 1958 došlo podél zlomu Fairweather Fault k zemětřesení o síle 8,3 stupňů Richterovy škály, které uvolnilo nad zálivem ve výšce přibližně 900 metrů přes třicet milionů metrů krychlových horniny. Mohutný sesuv do vod zálivu způsobil vzedmutí obrovské vlny o výšce 524 metrů. Ta udeřila takovou silou, že smetla výběžek pevniny a přilehlý ledovec Lituaya připravila o tisíce metrů ledu. Pak se zálivem hnala dál.

Ničivá ale ne katastrofická

Mohutná vlna na své cestě vyvrátila z kořenů a smetla miliony stromů a veškerou vegetaci na okolních strmých svazích, odplavila půdu až na skalní podloží. Vlna postupně ztrácela výšku a do vln Tichého oceánu dorazila jen jako devítimetrová, pak se rozptýlila. Pokud však pohlížíme na tsunami jako na katastrofu z hlediska zrát lidských životů a majetkových škod, pak tato byla pouhá vlnka. Podle zpráv zahynulo „jen“ pět lidí. Tím „jen“ nechci nijak zlehčovat počet obětí, jediná oběť je také ztráta, uvádí se pro porovnání s tisícovkami mrtvých a miliónovými škodami způsobených tsunami jinde ve světě. Pokud jde o škody, několik lidí zůstalo bez domova, v blízkém Jakutatu se zřítil most, vlna zničila doky a podmořské komunikační kabely.

Zdroj: Youtube

Záliv obřích vln

Obrovská megatsunami z roku 1958 není jediná, která tuto oblast zasáhla. Tvar zálivu je pro vznik velkých vln přímo ideální. Existují důkazy o nejméně pěti dalších v průběhu minulých století. V zápiscích J. F. de Galaupa, prvního Evropana, který do této zátoky v roce 1786 vplul se lze dočíst, že „stromy a vegetace byly vyrvány z pobřeží“. I staré fotografie z konce 19. století a začátku 20. století naznačují, že zde k podobné události došlo nejméně dvakrát. V rámci studie z konce roku 2019 byla vytvořena simulace pomocí počítačových modelů a byl zaveden termín megatsunami. Tsunami způsobené sesuvem půdy nejsou časté, ale je pravděpodobné, že se tu budou opakovat. Vědecká zkoumání a jakékoli další poznatky můžou přispět k včasnému varování.

Zdroje: www.livescience.com, www.theinertia.com, geology.com