Znojemské podzemí je nejrozsáhlejším systémem chodeb a sklepů v České republice, a dokonce se řadí k největším ve střední Evropě. Je nepředstavitelné, že ve 4 patrech pod sebou se zde vine téměř 27 kilometrů chodeb, které byly budovány v průběhu několika staletí.

Labyrint sloužil jako velmi luxusní sklad

Podzemní labyrint Znojmo je doslova a do písmene bludištěm chodeb a sálů. Obdivuhodný systém zasahuje do hloubky až 11 metrů pod zemí a sloužil především k hospodářským účelům. Zároveň byl i účinnou ochranou měšťanů.

Tento unikátní labyrint je zbudován pod znojemskou městskou zástavbou. Znojemské podzemí bylo budováno postupně ve 14. a 15. století a jak jsme již řekli, jeho poslání bylo především praktické.

V této době město Znojmo zažívalo největší rozmach a vznikalo zde nejvíce kamenných domů, ke kterým patřily i podzemní sklepy. Ty byly v nepravidelných časových intervalech rozšiřovány a propojovány chodbami, až vznikl tento spletitý systém pod historickým centrem města. Na jeho budování se podíleli nejen dělníci, čeledíni a nádeníci, ale podle nálezů i jihlavští havíři. Vzhledem k tvrdosti zdejšího skalního podloží to určitě nebyla lehká práce, o to obdivuhodnější je výsledek.

Kouřový systém i důmyslný vodovod

Znojemští občané zde skladovali samozřejmě víno, ale i potraviny, které lidé vypěstovali. V obrovské a chladné skladovací komoře byla totiž tehdy i dnes stálá teplota 13 stupňů. V podzemí byly rovněž zbudovány krby, které byly chytře napojeny na komíny domů v nadzemní části města. Krby propojené s komíny obydlených domů zaručovaly, že nedocházelo ke shromažďování kouře v podzemí.

Dokonce zde nechyběl ani vodovod, který navazoval na 47 studní. Významným krokem v historii komplexu byla totiž i regulace podzemní vody, o kterou se postaral jezuitský řád. Takzvaný jezuitský vodovod dokázal zásobovat pitnou vodou obyvatele celého města, a to i v horších časech. Na začátku druhé poloviny minulého století ale došlo k narušení tohoto odvodňovacího systému a následně k hromadění vody v podzemí. V kombinaci se zvýšenou zátěží vozovky provozem začalo docházet k propadům a mnoho míst v historickém centru bylo kvůli tomu v havarijním stavu. Díky sanačním pracím a vyztužení horního patra betonem ale byly podzemní prostory zabezpečeny a dnes mohou sloužit především návštěvníkům.

Podzemí za války poškozeno

I když podzemní labyrint vydržel poměrně dlouho, lidé jej časem přestali využívat. K částečnému poškození chodeb a sálů došlo v průběhu II. světové války a poté ještě jednou, již v důsledku moderní výstavby. Průchodnost chodeb byla značně omezena a trosky, které vznikly na povrchu, bylo nutné někam “uklidit”, proto se pro tento účel obyvatelé rozhodli využít pozemní chodby.

Zajímavé je, že z doby výstavby podzemního labyrintu neexistují žádné historické záznamy či mapy chodeb. Důvodem je asi to, že se měl systém využívat i jako obranné místo pro obyvatele v případě nebezpečí, takže se místní páni asi rozhodli nevytvářet příležitost pro zvědavé oči a ruce cizinců, které by mohly takové záznamy ukrást.

Trasy na míru

I když jsou zde konány pravidelné komentované prohlídky, není dnes již možné projít si úplně celé podzemí. Prohlídka zahrnuje výklad o historii celého městského podzemí a v jejím rámci navštívíte expozici Tajemné podzemí, seznámíte se s někdejšími skladovacími prostory pro víno a potraviny, ale i s vězeňskými kobkami.

Znojemský podzemní labyrint dává svým návštěvníkům na vybranou. Buď si zvolíte klasickou prohlídku nebo adrenalinovou prohlídku. Klasika je prostě pohodová procházka, ovšem adrenalin sebou nese také úzké chodby, vodu, bláto, kluzké schody a částečně se „jde“ po čtyřech. Počítejte tedy s tím, že se nějak umažete. Hlavně děti tyti prohlídky milují!

Zdroje:

morezprav.cz

primavylety.cz

toulave-slapoty.cz

www.jizni-morava.cz

www.kudyznudy.cz