Domy na kůlech jako svědci tisíciletí

Zdroj: Youtube

Albánie, s bohatým kulturním dědictvím a nedotčenou přírodou, hostí jedno z nejstarších jezer na světě, Ohridské jezero. V jeho hlubinách byl objeven nejen základ prastaré vesnice, ale i záhadná past, která měla sloužit jako ochrana před nebezpečím. Datování pomocí radiokarbonové metody odhalilo, že osada pochází z období kolem let 6000 až 5800 př. n. l., což ji činí zhruba o tisíciletí starší než jakékoliv jiné známé osídlení v Evropě.

Obranný prstenec dřevěných hrotů

Starobylá osada nacházející se na kůlech nad hladinou jezera je podle vědců pravděpodobně jednou z prvních usedlých komunit v Evropě. Její obyvatelé se však nespokojovali pouze s výstavbou domů na kůlech, nýbrž vyvinuli jedinečný obranný systém – prstenec z dřevěných hrotů, které byly zaraženy do dna jezera. Přesný účel této pasti zůstává záhadou, ale množství hrotů naznačuje, že obyvatelé byli natolik znepokojeni neznámou hrozbou, že vykáceli rozsáhlý les a věnovali výrazné úsilí tomu, aby se chránili.

"Proč si tito dávní osadníci vybrali tak komplikovanou cestu a postavili si své domovy na kůlech nad hladinou jezera, zůstává stále záhadou, na které pracujeme," sdělil Adrian Anastasi z Albánského archeologického ústavu. Tento objev podněcuje otázky týkající se nejen technologického pokroku a společenských struktur té doby, ale i konkrétního nebezpečí, které obyvatele vesnice vedlo k vytvoření takového množství obranných hrotů.

Osada, která mění naše chápání pradávné historie

Tisíce let se tyto hroty skrývaly na dně jezera, téměř jako zapomenutá vzpomínka na dávnou minulost. Dnes jsou však klíčem k otevření bran do historie, která byla dosud zahalena tajemstvím. Podle profesora Alberta Hafnera z univerzity v Bernu je tato starobylá osada "o několik set let starší než dosud známé jezerní osady ve Středomoří a v alpských oblastech." Je to připomínka toho, že historie Evropy má ještě mnoho tajemství k odhalení.

Unikátní objev nám připomíná, že naše kořeny sahají hluboko do minulosti a že každý kousek našeho dědictví nese stopy našich předků. Osada na dně Ohridského jezera se stala svědkem nejen historických událostí, ale také lidské touhy po ochraně a bezpečí. A zatímco hroty ze dna jezera mohou být nyní tiché, hovoří o životech a rozhodnutích, která utvářela svět, v němž dnes žijeme.

Zdroje: wionews.com, iflscience.com, arkeonews.net