Jaký lovec paleontology tak nadchnul?

Jedná se o kostru nově identifikovaného ptáka z období pozdního oligocénu, tedy před zhruba 25 miliony lety, která připomíná orla, a je to dosud ta nejstarší a nejúplnější kostra fosilního dravce, která byla nalezena. Typické ostatky zcela jasně svědčí o tom, že šlo o predátora na vrcholu potravního řetězce. Měl relativně dlouhé nohy o rozpětí prstů patnáct centimetrů, což mu umožňovalo uchopit velkou kořist, například plameňáky a jiné vodní ptáky, vačice nebo koaly, ale naopak krátká křídla, takže byl přizpůsoben letu v uzavřených lesích. Badatelka Ellen Matherová z Flindersovy univerzity vysvětluje: „V oligocénu, tedy asi před 33,9 až 23 miliony lety, bylo dnes již vyschlé jezero Pinpa rozsáhlou vodní plochou, která byla obklopena hustými lesy.“ Zkamenělina, která se skládá z 63 kostí, byla pojmenována Archaehierax sylvestris, a patří do čeledi Accipitridae (orli, jestřábi a supi starého světa).

Hbitý, ale nepříliš rychlý letec

Z poznatků tohoto nového výzkumu vyplývá, že Archaehieraxové vzhledem ke své délce měli poměrně krátká křídla, proto nemohli rychle létat, zato měli dlouhé nohy, takže byli velmi obratní a tudíž velmi dobří predátoři ze zálohy. Byli to jedni z nejlepších dravců své doby, kteří nalétávali ze vzduchu na svou kořist a sevřeli a drtili nohama. Nelze je zařadit do žádného rodu ani čeledi té doby, je to vlastní jedinečná větev orlí čeledi, není příbuzná žádnému z dnes existujících druhů. Vykazuje velké množství jedinečných znaků, kterými se liší od moderních jestřábů a orlů.

A v čem je nález tak jedinečný?

Populace jakékoli druhu predátora na vrcholu potravního řetězce je podstatně méně početná, než jeho kořist, a to z toho důvodu, že v celém potravním řetězci každý článek získává pouze část energie, tedy každý vyšší článek uživí méně jedinců, logicky je tedy jeho počet menší. „Vzhledem k tomu, že jsou orli na vrcholu potravního řetězce, je jich vždy málo, proto se jako fosilie zachovají jen velmi zřídka. Je vzácné najít byť jen jednu kost z fosilního orla. Mít většinu kostry je vskutku vzrušující, zvláště když uvážíme, jak je stará," řekl Trevor Worthy a dodal, že objev tohoto vzácného dravce, který se živil vačnatci, patří k několika málo dosud objeveným exemplářům tohoto druhu, dále pak řekl, že doufá, že tento objev pomůže zajistit více finančních prostředků pro budoucí výzkum v australských lokalitách, které jsou potenciálně nabité vzácnými oligocenními fosiliemi.

Zdroje: www.sci-news.com, www.theguardian.com, www.abc.net.au