Barokní kostel, postavený v roce 1736, vděčí za svou existenci šlechtici Franzu Wilhelmu Larischovi. Na rozdíl od jiných kostelů v regionu, jejichž patronem je svatý Martin, byl tento kostel zasvěcen svatému Petrovi z Alkantary. V roce 1759 jej vysvětil vratislavský biskup Filip Gothard Schaffhotsch, čímž započala jeho dlouholetá duchovní péče v regionu.

Zdroj: Youtube

Dopad těžby uhlí

Barokní skvost se až nápadně podobá italské šikmé věži v Pise, i když důvod náklonu se výrazně liší. Zatímco naklonění italské šikmé věže bylo výsledkem architektonické chyby, šikmost karvinského kostela je přímým důsledkem rozsáhlé těžby uhlí v oblasti. Od roku 1854 vedla rychlá a intenzivní těžba 27 uhelných slojí k dramatickému propadu půdy, který s sebou strhl kostel o 37 metrů. Trhliny a posun úhlů stěn o 7° jsou fyzickými jizvami tohoto zásahu do životního prostředí.

Město pohlcené vlastním úspěchem

Kostel se nachází v karvinské části zvané Doly. Kdysi zde stálo samostatné pulzující město, které se pyšnilo impozantními budovami, velkolepým zámkem a rušným průmyslem poháněným především těžbou uhlí. Avšak právě průmysl, který podpořil jeho růst, nakonec vedl k jeho zániku. Téměř celé město zaniklo v důsledku důlní činnosti a kostel je jedním z mála pozůstatků jeho bývalé slávy.

Snaha o zachování historického dědictví

Na konci 20. století hrozilo kostelu zřícení a demolice. Ovšem vzhledem k historické hodnotě kostela bylo v letech 1994-1995 vynaloženo velké úsilí na jeho záchranu. Renovační a stabilizační práce navrátily kostelu jeho vznešenost a umožnily mu, aby i nadále sloužil jako symbol bohaté historie regionu.

Dnes je kostel nejen duchovní památkou, ale i oblíbenou turistickou atrakcí. Návštěvníci kostela často popisují strašidelný a zároveň podmanivý zážitek. Pocit, že stojíte na rovné zemi, zatímco stěny jako by se přibližovaly, vytváří jedinečnou a dezorientující atmosféru. Pro mnohé je návštěva "české Pisy" neúplná bez zachycení fotografie na pozadí jejího nakloněného pozadí. Surrealistické prostředí spolu s bohatou historií kostela každoročně přitahuje množství turistů.

Symbol odolnosti

Kostel svatého Petra z Alkantary si vysloužil zápis v České knize rekordů a kuriozit jako nejšikmější kostel v zemi. Pro mnohé je symbolem odolnosti uprostřed proměn životního prostředí a průmyslu. Slouží jako připomínka kdysi prosperujícího města a nevratných důsledků lidského snažení na přírodní krajinu i architektonické dědictví. Karvinská "česká Pisa" stále vzdoruje gravitaci a času a vybízí návštěvníky k zamyšlení nad křehkou rovnováhou mezi pokrokem a ochranou přírody.

Zdroje: kudyznudy.cz, nacestu.cz, fajnvylety.cz