Ačkoliv české pojišťovny považují za nejnebezpečnější povolání cirkusové akrobaty, střelmistry nebo krotitele zvířat, nejvíc smrtelných úrazů postihlo loni řidiče, řemeslníky, zpracovatele a opraváře, tedy profese obnášející časté cestování, obsluhování strojů, ale i prací ve výšce.

I přes pandemii se počet smrtelných pracovních úrazů zvýšil

Za minulý rok zaznamenaly Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad 108 smrtelných pracovních úrazů, což znamená nárůst oproti 95 případům z roku 2019. Je zajímavé, že ačkoliv byla ekonomika dlouhé měsíce kvůli pandemii covid-19 omezena, došlo ke zvýšení počtu pracovních úmrtí.

Práce v Ústecký kraj si vyžádala nejvíce životů

Nejvíce smrtelných pracovních úrazů se v loňském roce stalo v Ústeckém kraji, a to konkrétně 18. Na druhém místě se s číslem 14 umístil Jihomoravský kraj a na třetím kraj Plzeňský, kde při práci zemřelo 11 lidí. Naopak k pouze jedinému smrtelnému pracovnímu úrazu došlo v Libereckém kraji.

Jaké obory jsou nejnebezpečnější?

Nejčastější příčinou byly dopravní nehody. V autě a ostatních prostředcích zahynulo 34 lidí. Druhým nejpočetnějším zdrojem vzniku smrtelných pracovních úrazů byly budovy, konstrukce, povrchy, kdy se jedná hlavně o pády z výšky a do hloubky. Ty si vyžádaly 15 životů. Kategorie materiály, předměty, výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky a prach, kdy se jedná převážně o úrazy způsobené nedostatečným zajištěním těžkých břemen, materiálu a součástek při jejich přemisťování a převážení, se ocitla v tomto smutném žebříčku na třetím místě. V zaměstnáních, jejichž je tohle všechno součástí, zahynulo 9 lidí. „Obecně lze říci, že nejčastěji dochází k pracovním úrazům ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a dopravě. Řada úrazů či smrťáků se přihodí při dopravní nehodě na služební cestě," potvrdil Oldřich Kolínský z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce pro server iDnes.cz.

Lidé neumí odhadnout riziko a jednají i proti zákazu

Stejně tak jako tomu bylo v předchozích letech, i loni se nejvíce smrtelných pracovních úrazů stalo v důsledku špatně nebo nedostatečně odhadnutého rizika, a to v téměř 56 procentech, což je 61 úmrtí. Další významnou příčinou je používání nebezpečných postupů včetně jednání bez oprávnění a proti zákazu. Neposlechnutí příkazů stálo život 12 zaměstnanců.

Riziko hrozí i na úřadě nebo ve škole

Výrazně méně nebezpečné jsou nemanuální profese. Ale i tam se ukrývá riziko úrazů. Jak ukazují statistiky, ani kanceláře a vědecké instituce nezajistí dokonalou ochranu před úrazy. K vážnému zranění může dojít také u vědeckých a odborných duševních pracovníků, úředníků, vedoucích či řídících pracovníků a učitelů. „Při vycházce v okolí školy zalétl míč na zahradu softbalového hřiště. Učitelka přelézala plot, zvrtla se jí noha a při pádu došlo k zachycení prstu za prstýnek do plotu," uvedla k jednomu z případů zpráva úřadu bezpečnosti práce.

Firma musí platit nejen pohřeb

Pokud zaměstnanec v důsledku pracovního úrazu zemře, musí firma podle zákoníku práce uhradit "přiměřené náklady" spojené s pohřbem. Což nezahrnuje pouze cenu obřadu, ale spadají sem hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení a úpravu pomníku, cestovní výlohy, ale také třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení blízkým osobám. Dále musí zaměstnavatel také odškodnit pozůstalé a následně jim přispívat na náklady spojené s obživou. Firma musí posílat peníze po celou dobu trvání závazku, nejpozději ale do nedožitých 65. narozenin zaměstnance. Jednorázové odškodnění po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, přísluší pozůstalému manželovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši nejméně 240 000 Kč. Pokud pracovník žil v jedné domácnosti s rodiči, dostanou dohromady také nejméně 240 tisíc.

Jak to vidí pojišťovny?

Podle statistik rizikovosti profesí, které sestavují pojišťovny pro stanovení pojistného, patří mezi nejnebezpečnější povolání kaskadér, vrcholový sportovec, voják, pyrotechnik, ale i včelař. Naopak nejméně se mohou obávat úrazu například politici. „Vysněné dětské povolání popelář je zařazeno do druhé skupiny se zvýšeným nebezpečím, naopak zcela bezpečné z pohledu pracovních úrazů je být poslancem či senátorem,” uvedla mluvčí pojišťovny UNIQA Eva Svobodová. Některé profese, jako jsou krotitel divoké zvěře či potápěč, pojišťovny pojistí jen velmi zřídka.

Zdroje: zpravy.aktualne.cz, www.frekvence1.cz, www.suip.cz, zpravy.tiscali.cz