Malé i velké vodopády nacházíme všude na světě, od malých říček nebo dokonce potůčků až po takové veletoky, jako je Niagara. Najdou se mezi nimi takoví rekordmani, jako třeba Salto Ángel ve Venezuele, kde se voda spouští do hlubiny z výšky bezmála jednoho kilometru. V těsném závěsu za ním se drží Teqela z Jihoafrické republiky. To všechno je možné změřit, ale dokážeme posoudit, který z nich je ten skutečně nejkrásnější?

Vodopády na Plitvických jezerech

Vybrat ten skutečně nejkrásnější vodopád není vůbec jednoduché. Vezměme si tedy na pomoc seznam světového dědictví UNESCO, kde je již více než čtyřicet let zapsán chorvatský Národní park Plitvická jezera. Právě tady můžeme obdivovat šestnáct jezer i s jejich malebnými vodopády, které sice nepatří mezi ty nejvyšší na Zemi, ale ve spojení s okolní přírodou dokonale splňují i ty nejvyšší nároky nejostřílenějších turistů. Nejhlouběji tady voda padá z říčky Plitvice do tamního kaňonu, a to plných sedmdesát šest metrů. Za nejkrásnější jsou ale označovány vodopády Sastavci. Návštěvníci zdejšího kraje dostanou návdavkem ještě možnost nahlédnout do některé ze soustavy dvaceti místních krasových jeskyň. Takový výlet už stojí za to.

Yosemitské vodopády

Zavítejme na chvíli na americký kontinent, konkrétně do Kalifornie a jejího Yosemitského parku. I tady najdeme nádherný vodopád, který bývá právem zařazovaný mezi ty nejkrásnější na světě. Oproti vodopádům na Plitvických jezerech jde o skutečného obra, rozdíl mezi horní a spodní hladiny je celých sedm set třicet devět metrů. Kdo by se chtěl pokochat touto přírodní atrakcí v její největší kráse, měl by sem přijet na konci jara, kdy je proud padající vody Yosemitského potoka nejsilnější.

Systém vodopádů Igunacu

V Jižní Americe bychom narazili také na mnoho nádherných míst, ale vodopády Iguacu na stejnojmenné řece, oddělující Argentinu od Brazílie, jsou přece jen ze všech největší. Dokonce jde o největší systém vodopádů na Zemi, do kterého je možné zahrnout na dvě stě sedmdesát samostatných vodopádů, vytvářejících dohromady až neskutečnou scenérii. Stejně jako ty na Plitvických jezerech, jsou i tato přírodní vodní díla zanesena na seznamu UNESCO a dokonce i mezi sedm nových přírodních divů světa. Po obou březích je krajina chráněna národními parky, a tak je celý systém prozatím v bezpečí.

Ban Gioc

Trochu zanedbávanou, ale skutečně neprávem, je v našich krajinách kouzelná příroda východní Asie. A právě tady, na samé hranici mezi Vietnamem a Čínou, protéká řeka Quay Son, na níž bychom našly vodopády Ban Gioc. Jde v podstatě o dva propojené systémy, tvořící v období dešťů jediný celek. Vodopády jsou vysoké přibližně třicet metrů a řeka, na níž se nacházejí, v minulosti pomohla vyřešit spory o přesné hranice mezi oběma zmiňovanými státy.

Zdroj: Youtube

Niagarské vodopády

Jako by snad většina nejkrásnějších vodopádů světa měla ležet na hranici mezi dvěma státy, drží se tohoto nepsaného pravidla také vodopády na řece Niagaře. Výčet těch, které hrají prim mezi nejzajímavějšími na celém světě, by se bez nich nemohl obejít. Ačkoliv tento impozantní pohled musí zaujmout každého návštěvníka, jen málokdo tuší, že se jedná skutečně o vodopády, nikoliv jen o jeden jediný, ačkoliv tak působí. Najdeme zde ale skutečně hned tři, a to Podkovu, dále Americký vodopád a ten poslední nese poetický název Nevěstin závoj. Nejvodnatější Podkova je přitom na kanadském a další dva na americkém území.

Vybrat jen pár z těch nejkrásnějších vodopádů snad ani není možné. Všude po světě, i v té nejmenší vesnici, může být takový, který je pro místní cenným pokladem. Z těchto má ale každý navíc nějaké to svoje světové prvenství nebo alespoň zajímavost, která jej odlišuje od jiných. Který je právě vaším favoritem? Nebo je to nějaký docela jiný?

Zdroje: chorvatsko, wikipedia, graphoppers