Astronomická rarita

Hvězdný systém, oficiálně známý jako 2XMM J160050.7-514245, je v astronomických pozorováních raritou. Podle Josepha Callinghama z Nizozemského institutu pro radioastronomii "jsme nikdy nečekali, že takový systém najdeme na našem vlastním dvorku". Objev prezentovaný ve studii vzbudil bouři v astronomické komunitě.

Zdroj: Youtube

Složení chaosu

Apep není osamělá hvězda, ale složitý systém sestávající z dvojhvězdy a jediné hvězdy, které jsou vzájemně propojeny neústupným gravitačním sevřením. Objekty známé jako Wolf-Rayetovy hvězdy se nacházejí v soumraku svého života a pomalu se blíží ke kataklyzmatickému konci. Smrt takových hvězd je poznamenána jedním z nejsilnějších vesmírných jevů – zábleskem gama záření.

Tanec zkázy

Wolf-Rayetovy hvězdy jsou známé svou dramatickou závěrečnou fází. Před svým konečným zánikem vypuzují silný hvězdný vítr, který vyvrhuje hmotu rychlostí dosahující milionů kilometrů za hodinu. V případě hvězdy Apep se větry pohybují ohromující rychlostí 7,5 milionu kilometrů za hodinu a vytvářejí fascinující prachový vír připomínající hadí božstvo, po němž je pojmenována.

Větrník kosmických rozměrů

Pomaleji se pohybující prach formovaný hvězdnými větry vytváří kolem hvězdného systému charakteristický obrazec ve tvaru větrné hvězdy, který propůjčuje Apepu jeho hadí charakter. Kosmický tanec prachu a větru není jen podívanou, ale i předzvěstí násilného konce, který tyto hvězdy čeká.

Záblesky gama záření

Záblesky gama záření, které patří k nejvýbušnějším událostem ve vesmíru, jsou vzácné, ale neuvěřitelně silné. Apep je výjimečně připraven vytvořit dlouhotrvající záblesk gama, událost trvající déle než několik sekund a vyznačující se obrovským uvolněním energie. Podobné záblesky jsou dostatečně významné na to, aby změnily chápání hvězdných jevů.

Pomíjivá věčnost

Z kosmického hlediska jsou Wolfovy-Rayetovy hvězdy efemérní, existují pouhé stovky tisíc let. V lidském měřítku však představují téměř věčnou přítomnost, která nakonec vyvrcholí velkolepou explozí.

Apep, rotující tak vysokou rychlostí, že se téměř trhá, směřuje k nevídanému výbuchu. Kosmický had je na rozdíl od svého mytologického jmenovce předurčen k definitivnímu konci. Závěr, který by měl být monumentálním gama zábleskem, bude znamenat významnou událost v našem vesmírném sousedství.

Zdroje: thoughtco.com, vesmir.cz, newatlas.com