Konstrukce z neandertálské dílny

Zdroj: Youtube

Záhadné prstencové stavby ze stalagmitů ležely statisíce let skryté pod zemí v hloubi francouzské jeskyně Bruniquel .Odkrytí podivných struktur se datuje k roku 1990, kdy byly objeveny hluboko ukryté v jeskyni. Stavby byly složeny ze dvou velkých kruhů a čtyř malých komínů, které představovaly pečlivě rozmístěné útvary. První analýzy odhadly stáří těchto staveb na nejméně 47 000 let. Nicméně tragická ztráta hlavního výzkumníka zpomalila další výzkum až o 20 let. Teprve v roce 2016 se vědecký tým opět vrátil na místo a za použití uranového datování stanovil stáří stalagmitových struktur na přibližně 176,5 tisíc let.

Neuvěřitelná navigace: 336 metrů ve tmě

Jedním z aspektů jeskynních struktur je fakt, že byly umístěny až 336 metrů od vchodu do jeskyně. Vzdálenost naznačuje, že neandertálci měli dobře vyvinuté schopnosti navigace a orientace v temných a složitých prostředích. Tato schopnost je považována za zásadní krok v evoluci lidské modernosti.

Oheň v hlubinách

Co však samotné stavby napovídají o společnosti a chování neandertálců? Autoři studie zdůrazňují, že objevené útvary nesou důkazy o mnoha fascinujících aspektech. Prvním z nich je používání ohně, což je klíčový prvek, který umožňoval neandertálcům přežít a prosperovat v obtížném prostředí. Na některých z těchto stalagmitů byly nalezeny stopy po ohni, což naznačuje, že místo mohlo sloužit jako ohniště nebo prostor pro rituály.

Tajemství neandertálské volby

Samotná konstrukce struktur vyvolává další otázky. Neandertálští stavitelé zřejmě záměrně zvolili použití pouze střední části stalagmitů, zatímco zbylé části zavrhli. Zvláštní rozhodnutí dává prostor pro různé spekulace o jejich významu. Někteří si myslí, že mohly sloužit jako svatyně nebo místo rituálního významu, zatímco jiní se domnívají, že měly domácí nebo ochrannou funkci.

Řada otázek

Stavby samy o sobě jsou výzvou pro archeology a antropology a vyvolávají řadu otázek. Jakou funkci mohly tyto struktury plnit v takové vzdálenosti od jeskynního vchodu? A proč byla většina ohnišť umístěna na těchto strukturách, a ne na dně jeskyně?

V každém případě však tato zjištění přinášejí do našeho chápání neandertálců důležitý posun. Jejich kultura a společnost byly mnohem sofistikovanější, než jsme si kdy představovali. Tato studie nám ukazuje, že představa o primitivních a hrubých neandertálcích je zjednodušená a nepřesná. Jsou to další důkazy o tom, že naše vývojová cesta je plná komplexních a nečekaných zvratů, což nám stále klade nové otázky a odkrývá více tajemství naší minulosti.

Zdroje: iflscience.com, arstechnica.com, theverge.com