Naučná stezka pod širým nebem

Naučná stezka je jakýmsi muzeem pod širým nebem, které láká nejenom turisty ale i místní, kteří chtějí poznat svou vlastní historii a přírodu. Tento koncept, populární v České republice, kombinuje relaxaci v přírodě s edukačními prvky. Jedná se o cestu, podél níž se nacházejí informační panely, modely, sochy a další objekty.

Zdroj: Youtube

Markomané a jejich příběh

Markomané byli germánským kmenem, který žil v době kolem 1. století na území dnešního Česka a jeho okolí. Jsou známí svou rolí ve vytlačení keltských kmenů, které obývaly tuto oblast před nimi. Ale čím nás tento kmen tak fascinuje? Je to záhadná kultura? Nebo snad jejich bojový duch? Možná najdeme odpovědi na naučné stezce v Dobřichově.

Od morového kříže k architektonickému skvostu

Stezka v Dobřichově je 1,12 km dlouhá a skládá se z osmi stanovišť. Začínáme u morového kříže na návsi, kde se nachází první stanoviště. Hned zde je lidem představena historie Dobřichova a význam morového kříže.

Na dalších stanovištích se návštěvníci dozví, jak v roce 1896 dělníci při těžbě štěrku a písku objevili pohřebiště Markomanů, jedno ze zastavení se zaměřuje na náboženský život Markomanů, obětiště, svatyně a jejich kulty. Je zde také kopie germánské svatyně se spalovací hranicí a dřevěná socha markomanského válečníka. Jinde se pro změnu dozvíte, jak Germáni kdysi bydleli a pro lepší představu si můžete prohlédnout i rekonstrukci germánského obydlí.

Největší germánské pohřebiště v Česku

Naučná stezka nevznikla v Dobřichově náhodou. Zdejší lokalita představuje evropsky významné archeologické naleziště a nejbohatší germánské pohřebiště v České republice ze starší doby římské. Mezi největší objevy patří i 160 žárových hrobů. Podle archeologů zřejmě patřily družině a bojovníkům markomanského krále Marobuda, který tehdy ovládal české území.

Archeologický průzkum vedl na přelomu 19. a 20. století historik Josef Ladislav Píč. Podařilo se zde odkrýt mnoho cenných a unikátních nálezů vojenské výbavy, zbraní, šperků, keramiky apod.

Unikát, jaký nikde jinde nenajdete

Pohřebiště ze starší doby římské, keré se v Dobřichově podařilo na návrší Pičhora odhalit, je velmi neobvyklé. "Nejde o obyčejné pohřebiště, jakých člověk najde v Česku desítky, ale o nekropoli s tak bohatě vybavenými hroby, že je mnozí archeologové u nás i v zahraničí považují za místo spočinutí jedněch z nejvýše postavených markomanských válečníků z doby Marobudovy říše. Pičhora u Dobřichova je v české archeologii skutečně pojem a jedna z nejvýznamnějších lokalit," poznamenal archeolog Zdeněk Beneš.

Podle historiků žili Markomani, kteří zde pohřbívali své blízké, na sídlištích podél toku Výrovky. „Archeologická naleziště se podél něj jako perličky vinou až po soutok s Labem,” upřesnil Beneš.

Naučná stezka Markomanů v Dobřichově není jen procházkou v přírodě. Je to cesta časem, která nás seznamuje s fascinujícím a záhadným kmenem, jehož duch stále ožívá v krajině České republiky. Toto jedinečné spojení přírody a historie vám nabídne mnohem více než jen pár hodin odpočinku. Je to pozvání k dobrodružství a poznání života Markomanů, kteří se zřejmě zasadili o vytlačení Keltů z naší země a kteří pravidelně bojovali s legiemi Římské říše.

Zdroje: cestyapamatky.cz, denik.cz, kudyznudy.cz