Tajemný soused

Františkovy Lázně se mohou pochlubit nejenom svými léčivými prameny a úchvatnou architekturou, ale také tím, že mají v těsném sousedství jeden z nejohromnějších přírodních pokladů České republiky - přírodní rezervaci Soos. Nachází se necelých 6 kilometrů severovýchodně od lázní a jde o unikátní geologický fenomén, který návštěvníkům na pár okamžiků připomene zemské divy vzdáleného Islandu.

Geologický poklad na dosah

Zdroj: Youtube

Svou rozlohou 221 hektarů představuje Soos malebnou kombinaci rašelinišť a minerálních slatinišť. Avšak to, co tuto rezervaci činí opravdu výjimečnou, jsou bublající bahenní sopky, nazývané mofety. Již v roce 1964 bylo území oficiálně prohlášeno za přírodní rezervaci, a to právem. Jedná se o geologický skvost, který návštěvníky vrací v čase k minulým epochám, kdy tu vznikalo vše, co dnes můžeme obdivovat.

Odkaz minulosti

Místní křemelinový štít, dosahující úctyhodných sedmi metrů, zůstává evropským unikátem. Jeho vznik má svůj původ v dávných řasách a rozsivkách, které osídlily kdysi existující jezero. Během tisíciletí se tato živá společenstva proměnila ve vrstvu křemeliny, která je dodnes pozoruhodnou zvětrávací památkou minulosti.

Původ názvu Soos

Přestože si mnozí mohou myslet, že název "Soos" je moderní výtvor, jeho kořeny sahají hluboko do historie. Některé teorie naznačují, že název je odvozen z německého slova "Satz", což znamená usazenina. Během let se vlivem místního nářečí název měnil, až dostal svou současnou podobu.

Výletní stezka s příběhem

Naučná stezka, vedoucí téměř kilometr a půl dnem bývalé vodní plochy, je jakýmsi oknem do minulosti. Na trase se dozvíte něco o geologické historii místa, jehož aktivita trvá dodnes. Spatříte bublající mofety, které díky vyvěrajícímu oxidu uhličitému vytvářejí bahenní sopky. Tyto přírodní divy jsou doplněny minerálními prameny, jako je Císařský pramen či pramen Věra. První ze dvou jmenovaných pramenů se pyšní titulem nejchutnějšího a nejteplejšího pramene v celé Chebské pánvi. Jeho teplota je stálá – kolem 17 stupňů Celsia – a obsahuje minerály, které prospívají zdraví.

Flóra a fauna rezervace: vzácné druhy v srdci Soosu

Lákavá rezervace Soos nezklame ani milovníky flóry. V této oáze života lze pozorovat slanomilnou vegetaci, kam patří i vzácné orchideje, například korálice trojklanná. V rezervaci žije také celá řada chráněných živočichů, kteří v ní našli svůj domov.

Muzeum s pravěkým nádechem

Dalším skvostem tohoto místa je muzeum. Expozice návštěvníky provede historií Chebska a přiblíží krásy Soosu. Pavilon Dějiny Země zaujme rodiny s dětmi – fosilie a modely dinosaurů v životní velikosti přenesou do pravěkých dob. Obrazy Zdeňka Buriana zase dávají nahlédnout do doby dávno minulé, kdy po naší planetě kráčeli prehistoričtí ještěři.

Oáza pro zraněné živočichy

Rezervace Soos je však také místem záchrany zraněných živočichů. Každý rok poskytuje stanice péči stovkám zvířat, s cílem vrátit je do divoké přírody. Tato skvostná rezervace se tak stává důležitým krokem v ochraně ohrožených druhů.

Návštěva Národní přírodní rezervace Soos je jako cesta v čase i prostoru. Otevírá dveře k dávným dobám a ukazuje, jak moc dokáže příroda svými tvary a proměnami fascinovat. Pokud hledáte kousek Islandu v srdci České republiky, Soos je tím správným místem pro vaši dobrodružnou cestu.

Zdroje: kudyznudy.cz, prirodaceska.cz, zivykraj.cz