Vědci na Severozápadní polytechnické univerzitě v čínském Xi'anu úspěšně vypěstovali jelení parohy na hlavě laboratorních myší. Výsledek, přestože je na první pohled podivný, má potenciálně velké implikace pro budoucí medicínu a léčení. Rozprostírá se tak před námi zcela nový svět vědeckého výzkumu.

Zdroj: Youtube

Rychleji rostoucí tkáň v říši zvířat

Jelení parohy jsou fascinující přírodní fenomén. V průběhu vrcholného jarního růstového cyklu mohou parohy růst rychlostí až tři čtvrtě palce denně, což je z hlediska rychlosti růstu v živočišné říši jedinečné. Vědci se rozhodli využít tuto rychlou regeneraci paroží pro experiment. Z jelenů siků získali kmenové buňky, které pak implantovali do hlav laboratorních myší. Myši tak začaly vytvářet malé „mini paroží“. Dosti bizarní, ale na druhou stranu fascinující přírodní jev.

Výzkum buněčné dynamiky a genové exprese

Studie publikovaná 24. února 2023 se nezabývala jen vypěstováním paroží na myších. Vědci se zaměřili i na detailní analýzu buněčného složení a dynamiky genové exprese parožní tkáně v různých fázích růstu. Jejich zjištění může mít velký dopad na regenerativní medicínu, zejména v oblasti hojení poraněných kostí a obnovy ztracených končetin.

Transplantace buněk a růst "mini paroží"

Největší úspěch dosáhli vědci při použití buněk z parohů, které byly shozeny nejdéle před pěti dny. Tyto buňky byly izolovány, kultivovány v Petriho misce a pak transplantovány myším. U myší se začalo vyvíjet malé paroží již 45 dní po implantaci.

Tato práce nabízí nejen působivý výhled na potenciál vědy při manipulaci s přírodními procesy, ale také ukazuje, jak daleko jsme došli v našem porozumění buněčné dynamice a genové expresi.

Regenerativní medicína a obnova končetin

Vědci zdůrazňují, že jejich výzkum je teprve na začátku a že existuje mnoho možností, jak jej dále rozvíjet a využívat. Doufají, že se jednoho dne naučí uplatňovat regenerační schopnosti parožních buněk pro léčení poraněných kostí, možná dokonce pro regeneraci ztracených končetin.

Je fascinující, jak může něco tak neobvyklého, jako je vypěstování parohů na hlavě myší, přinést tak hluboké a důležité poznání. V přírodě je stále mnoho tajemství k odhalení. A jak se ukazuje, i ta nejpodivnější z nich mohou mít obrovský význam pro lidské zdraví a léčení.

Zdroje: interestingengineering.com, bowhunting.com, iflscience.com