Zájem o starožitnosti vedl k významnému objevu

William Beswick se zajímal o starožitné předměty a tak se 10. července onoho roku vydal se svými přáteli a několika dělníky prozkoumat, co skrývá hrobka na útesu na jeho pozemku. Při svém pátrání narazili na zachovalý, více než dva metry dlouhý dubový kmen o průměru jeden metr. O svém nálezu informovali Scarboroughskou filozofickou společnost a následujícího dne se s několika vzdělanými členy na ono místo vrátili, aby kmen vyprostili. Při vyzvedávání rumpálem se však kmen rozlomil a odhalil dokonale zachovalou kostru zabalenou ve zvířecí kůži, kterou tříslovina zbarvila do černa, a několik předmětů, například bronzovou čepel dýky a hlavici z velrybí kosti, křemeny, košík a nádobu z kůry, patrně i se zbytky jídla. Nalezené ostatky však byly velmi křehké, a tak ve snaze uchovat kostru celou, ji vařili v lepidle vyrobeném z kolagenu koňských kopyt. Bohužel jejich konzervace znemožnila určení DNA a přesnou dataci.

Čtěte také

Čtěte také

Mumie Yde: Vědci zrekonstruovali podobu mladé dívky. Její příběh byl tragický

Vše není ztraceno, jak se zdá

Nález však ve své monografii podrobně popsal sedmnáctiletý syn tehdejšího správce muzea William Crawford Williamson. Jsou v ní nákresy lebky, hrobových předmětů, rozměry rakve i způsob konzervace. Dnešní moderní věda dokáže vrhnout světlo i na zdánlivě ztracené. Ví se, že pohřby v rakvi z kmene stromu jsou poměrně vzácné. Analýzy kostí a zkoumání víka rakve s vyrytým obličejem, hrobové předměty a radiokarbonové a dendrochronologické datování odhalují poznatky o společenském postavení tohoto záhadného muže, jeho činnosti a pohřebním rituálu. I bronzová dýka s leštěnou hlavicí z velrybí kosti pomohla archeologům s datováním a ukázala na starověké cesty na Britských ostrovech, neboť složení kovu naznačuje, že pochází z jihozápadního Irska a cín z jihozápadní Anglie.

Kdo byl záhadný obr?

Muž z Gristhorpe už podle na tehdejší dobu extrémní výšky jeden metr a osmdesát centimetrů, musel mít vysoké nebo zvláštní postavení, nejspíš byl kmenový náčelník. Možná to svědčí i o velmi dobré stravě, což podporují moderní výzkumy zbytků jídla z nádob, které obsahovaly mléko. Dle četných zhojených zlomenin se usuzuje, že musel být válečník, který pravděpodobně od mládí procházel výcvikem ve zbrani. Pomocí moderních softwarových technik se vědcům podařilo obličej muže z Gristhorpe zrekonstruovat a „oživit“. Ti, kdo dnes navštíví Muzeum rotunda, pak mohou tohoto muže doby bronzové nejen spatřit, ale i slyšet promlouvat, ač ne tehdejším jazykem protokeltským.

Čtěte také

Čtěte také

Záhada původu matoucích mumií z Tarimské pánve: Proč jsou pohřbeny v lodích?

Zdroje: museumcrush.orghumanities.exeter.ac.ukGristhorpe Man: Život a smrt v době bronzové od Nigel D. Melton , Christopher Knuse