Život plný zbožnosti a bolesti

Matka Marie Elekta od Ježíše, narozená v řeholním řádu bosých karmelitek, byla nejen zbožnou jeptiškou, ale také zakladatelkou klášterů. Její život, hluboce ovlivněný utrpením Ježíše Krista, se vyznačoval extrémní askezí a sebemrskačstvím. Ve snaze vzít na sebe hříchy druhých se Elekta vystavovala fyzickému mučení, nosila řetězy s ostny a hrubé oděvy, což vedlo k tomu, že její tělo bylo poseté vředy a boláky. Neustálá bolest, kterou si sama způsobovala, spolu s dlouhými půsty nakonec vedla k chronickému onemocnění jater a jejímu úmrtí v roce 1663 ve věku 58 let na zápal plic.

Zdroj: Youtube

Bizarní pohřeb

Pohřeb Marie Elekty byl velkolepý, avšak zároveň poznamenaný řadou bizarních okolností. Při ukládání jejích ostatků do rakve bylo zjištěno, že je příliš malá. V důsledku toho bylo nutné nebožce posmrtně zlomit vaz a násilně vtlačit hlavu na prsa, aby se tělo vešlo do rakve. Přesto však víko rakve zůstalo mírně otevřené. Zedníci, kteří hrob zazdívali, se uchýlili k neobvyklému postupu – kvůli velkému mrazu používali vařící vodu, aby jim nezmrzla malta. Ta se dostala nejen do hrobky, ale i do rakve Marie Elekty.

Nevysvětlitelné události

Po tomto neobvyklém pohřbu se v okolí hrobu začaly dít záhadné jevy. Jedna z klášterních sester pocítila silnou vůni fialek poblíž hrobu, i když žádné v okolí nerostly. Jiná sestra pozorovala tajemné světlo, které se ve večerních hodinách šířilo kolem hrobu. Jiná, která trpěla silnými bolestmi hlavy, pocítila úlevu, když si položila hlavu na hrob. A jedna ze sester měla sen, ve kterém se jí zjevila Marie Elekta, prohlašujíc, že její tělo zůstalo neporušené.

Zázrak za zdmi kláštera

Série záhadných událostí vedla k tomu, že matka Eufrasie, představená kláštera, v roce 1666 rozhodla otevřít hrob, aby ověřila stav ostatků.

Tři roky po smrti Marie Elekty byla provedena exhumace, která odhalila překvapující obraz. Ačkoli její ostatky plavaly v černé, hnijící vodě, zůstaly pozoruhodně neporušené.

Vědecké zkoumání anomálie

V roce 2003 tým vedený významným antropologem Emanuelem Vlčkem znovu prozkoumal ostatky Marie Elekty. Jejich nálezy odhalily mimořádný stav dochování, v některých ohledech srovnatelný se slavným ledovým mužem Ötzim. Její neporušená kůže a pohyblivé klouby spolu s dokonale zachovanými zuby naznačují jedinečný proces mumifikace, který byl pravděpodobně ovlivněn podmínkami původního uložení.

Mezi vědou a nadpřirozenem

Mumifikace Marie Elekty představuje v oblasti konzervace měkkých tkání vzácný úkaz. Bez jakékoliv údržby od 17. století zůstalo její tělo v přirozeně mumifikovaném stavu, s pohyblivými klouby a neporušenými zuby. Jev vyvolal debatu mezi sférou vědy a nadpřirozena. Zatímco vědecká vysvětlení ukazují na přirozené procesy mumifikace, absence jakýchkoli konzervačních opatření od 17. století ponechává prostor pro spekulace o nadpřirozených vlivech.

Zdroje: vesmir.cz, pepikov.cz, babinet.cz