Čínští vědci provedli neobvyklý experiment, implantovali lidské mozkové geny do opic a zaznamenali zlepšení jejich paměti a inteligence. Tato studie, kterou vedl genetik Bing Su z Kunmingského zoologického institutu, měla za cíl lépe porozumět vývoji lidské inteligence a roli genů v tomto procesu.

Chytřejší opice díky lidským genům

Zdroj: Youtube

Lidská inteligence je zázračným produktem dlouhého evolučního procesu, který trval miliony let. Lidé se vyvinuli z primátů a díky postupnému zvětšování mozku získali nové schopnosti a dovednosti. Zatímco naši bratranci primáti zůstali na stromech, lidé se stali tvůrci civilizace. Výzkum v oblasti lidské inteligence je ale náročný, a tak se čínští vědci rozhodli vytvořit transgenní opice s lidskými geny, které by jim mohly pomoci odhalit tajemství lidské mysli.

Experiment byl proveden na několika opicích makacích, kterým byly vloženy kopie lidského genu, který je považovaný za důležitý pro vývoj lidského mozku. Poté byly opice podrobeny testům paměti, které zahrnovaly rozpoznávání barev a blokových obrázků. Výsledky ukázaly, že transgenní opice měly lepší výsledky v paměťových testech a jejich mozek se vyvíjel déle, stejně jako mozek lidských dětí.

Skutečné cíle výzkumu

Vědci však zdůrazňují, že jejich experiment nesloužil k vytvoření superinteligentních opic ani k vytvoření nové lidské bytosti. Byl spíše krokem k pochopení mechanismů, které stojí za rozdílností mezi lidskými a opičími mozkovými funkcemi.

Etická dilemata

Experiment však vyvolává několik etických otázek. Někteří západní vědci, například genetik James Sikela z Coloradské univerzity, kritizují tyto experimenty jako bezohledné a poukazují na morální dilema spojené s genetickými úpravami primátů. Obávají se, že výzkum by mohl vést k nežádoucím důsledkům a zpochybňují etiku takových manipulací.

Čína v poslední době získala technologický náskok v oblasti genetických úprav zvířat, což jí umožnilo vést tyto experimenty. V Evropě a USA je výzkum na primátech stále problematický, ale Čína vyvinula speciální zařízení na chov opic a disponuje nejnovějšími genetickými nástroji.

Muž stojící za kontroverzním výzkumem

Bing Su, který stál za tímto výzkumem, je známým genetikem specializujícím se na hledání genů spojených s evolucí a adaptací. Jedním z jeho zájmu je gen MCPH1 neboli mikrocefalin, který hraje roli v lidské inteligenci. V minulosti zkoumal i gen FOXP2, známý jako "jazykový gen", který souvisí s lidskou řečí.

Kritici výzkumu upozorňují na náklady a etická omezení, která s sebou takový experiment nese. Navíc málokterý experiment na pěti opicích může poskytnout jednoznačné a spolehlivé výsledky.

Jaký bude další směr výzkumu a zda se podobné experimenty budou dále provádět, zůstává nejasné. Etika a morální zvážení budou hrát stále větší roli v takových pokusech, a je důležité, aby se věda a společnost shodly na společném základě, co je a co není přijatelné.

Zdroje: curiosmos.com, vox.com, technologyreview.com