Kmen, kde vládnou ženy

Mosuové jsou národem, kde skutečně vládnou ženy. Muži zde ani zdaleka nemají takové slovo a do rozhodnutí žen nemají co mluvit.

Čínský národ Mosuo žije na okraji jezera Lugu na úpatí Himálaje. Téměř ve všech ohledech jsou Mosuové společností, kde ženy představují alfu a omegu veškerého bytí. Vládnou zde, vedou domácnost, kontrolují rodinný rozpočet a také vlastní půdu. Veškerý majetek se u Mosuů dědí na sestry a dcery.

Zcela matriarchální společenství Mosuů má jasná pravidla, která společnost dodržuje od nepaměti. Manželství uzavřená Mosuy nesou název "tisese", což v překladu znamená chození tam a zpět.

Muži z kmene Mosuo tak plně žijí v područí svých žen. Nejprve matek, později manželek. Pracují na jejich polích a se svými ženami nesdílí domácnost. Chodí je pouze navštěvovat.

Pokud zůstanou přes noc v domě manželčiny matky, musí k tomu nejprve dostat svolení. Muži z kmene Mosuo nevychovávají své potomky, role náhradního otce se tak často ujímá manželčin bratr.

Plíživý vliv okolního světa

V kmeni Mosuů nemají muži žádnou moc, nevlastní majetek a hrají podřízené sexuální role. Právě hierarchie kmene činí společnost Mosuů jednou z nejharmoničtějších na naší planetě. Mosuové, jejichž počet činí přibližně 50 000 obyvatel, neznají slovo válka ani násilí.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Trvání matriarchální společnosti kmene Mosuo doposud podporovala geografie kmene. Cesta k jezeru Lugu z letiště v Lijiangu trvá i dnes šest až sedm hodin jízdy. Přesto dnešní Mosuové čelí novým výzvám.

Jsou jimi především zájem okolního světa, pro který jsou Mosuové výjimečnou společností. Ačkoliv jsou ženy z kmene Mosuo stále zodpovědné za dodržování tradic a kultury, víra jejich lidu v nadvládu žen se stává čím dál náročnější. Plíživý vliv okolního světa nelze zastavit.

Kulturní zvyky Mosuů postupně upadají a muži, ovlivnění světem kolem, své chmury často zahánějí přemírou alkoholu.

Související články

Obyvatelé kmene Mosuo vyznávají jak svou vlastní synkretickou víru zvanou Daba, tak tibetský buddhismus. Důvodem je jejich umístění v těsné blízkosti Tibetu. Daba je však v dnešní kultuře kmene Mosuo jen velmi málo zastoupená. Uplatňuje se pouze během obřadů, jakými jsou narození dítěte nebo pohřeb.

Velká část Mosuů tak praktikuje spíše budhismus. Je to především starší generace Mosuů. Mladší generace, ovlivněná okolním světem, je v tomto směru spíše lhostejná.

www.viviancromwell.com, www.friendlyborders.org, www.theguardian.com