Osudový zvrat v designu

Most SNP měl vypadat zcela jinak. Pozoruhodným zvratem událostí byl původní vítězný návrh v mezinárodní architektonické soutěži odložen kvůli ekonomickým omezením. Místo toho byl vybrán návrh, který se umístil na čtvrtém místě a který vytvořili inženýři Arpád Tesař, Josef Zvára a architekti Josef Lacko, Ladislav Kušnír a Ivan Slamen. Rozhodnutí nejen změnilo osud mostu, ale také významně ovlivnilo architektonickou tvář Bratislavy.

Zdroj: Youtube

Vývoj identity mostu

Během své existence zaznamenal most SNP několik změn názvu, které odrážely bouřlivé politické a společenské změny na Slovensku. Od původního označení přes "Nový most" až k současnému názvu z roku 2012 každé přejmenování vystihuje určitou kapitolu bratislavské historie. Výstavba mostu v roce 1967 si však vyžádala značnou daň – zbourání staré židovské čtvrti a historické synagogy, což je rozhodnutí, které je dodnes předmětem sporů a reflexe minulosti města.

Inženýrský počin a kulturní památka

Most SNP se může pochlubit několika inženýrskými úspěchy. Je jediným bratislavským mostem bez pilířů v Dunaji, díky čemuž je z hlediska hlavního rozpětí největším ve městě. V roce 2001 byl na Slovensku jmenován "stavbou století" a patří mu také místo ve Světové federaci velkých věží. Kromě svých stavebních zázraků se most vžil do každodenního života Bratislavanů a slouží jako oblíbená trasa pro dojíždějící, běžce a cyklisty.

UFO: Pohled shora

Restaurace ve tvaru UFO a vyhlídková plošina na mostě SNP nabízejí panoramatický výhled na Bratislavu i mimo ni a ročně přilákají více než 200 000 návštěvníků. Zážitkem je už samotná cesta do restaurace, kam vede výtah stoupající šikmo v rámci východního pilíře mostu. Naproti tomu nouzové schodiště v západním pilíři svědčí o složitém designu a funkčnosti konstrukce. Ceny v restauraci ale rozhodně nejsou lidové. Káva kolem pěti euro, koktejly kolem 12 euro, hlavní chod 50 a voda Evian 8,5 euro.

Most jako záchranné lano

Zajímavé je, že most SNP slouží také jako důležitý inženýrský kanál, v němž je umístěn vodovod, který spojuje Petržalku se Starým Městem. Jeho osvětlení, které kdysi tvořily tisíce svítidel, bylo zmodernizováno, což ještě více umocňuje jeho noční půvab. Tato proměna z pouhé tranzitní trasy na mnohostrannou kulturní ikonu odráží dynamický charakter samotné Bratislavy.

Zdroje: cs.wikipedia.org, primavylety.cz, earch.cz