Mont Saint Michel, přílivový ostrov na pobřeží Normandie, je nejen jednou z nejznámějších světových památek, ale také překvapivým zdrojem nekončících tajemství. Stavební kaleidoskop, který se od 8. století nepřetržitě mění a vyvíjí, nyní nabízí nové objevy díky aktuálním restaurátorským projektům. Historici a archeologové odhalují dosud neznámé podzemní prostory, které mohou přinést nové poznatky o historii tohoto ikonického místa.

Zdroj: Youtube

Podzemní tajemství ostrova: Kaple Panny Marie

Jedno z nejzajímavějších míst na ostrově, Chapelle Notre Dame Sous Terre – podzemní kaple Panny Marie – je nejstarší část kláštera, obvykle nepřístupná veřejnosti. Její cihlové zdi vzbuzují otázky o datování stavby – zda pochází z 8. století, či ze století následujících. Datování provedené v roce 2000 naznačuje, že kaple vznikla v průběhu 10. století, a to jako rozšíření původního, dosud nenalezeného kostela z 8. století.

Koruna ostrova: Opatův kostel

Vrchol ostrova Mont Saint Michel korunuje opatský kostel - architektonický skvost z 11. století. Impozantní kostel je unikátně postaven na kompaktním skalním podloží, které měří pouhých 10 metrů v délce. Jeho základnu tvoří tři krypty, a to včetně podzemní kaple Panny Marie, jež společně utvářejí robustní základ pro celou stavbu kostela.

Zvláštní pozornost badatelů se obrací na jednu z těchto krypt, pojmenovanou Krypta masivních pilířů. Tato krypta prošla po zřícení románského chóru kostela v roce 1421 přestavbou v gotickém stylu. Nicméně se vynořuje otázka, zda nebyly některé původní pilíře románského chóru zachovány a posíleny, aby mohly nést těžkou zátěž gotické stavby. Hypotézu podpořil georadarový průzkum, který odhalil uvnitř gotických pilířů jádro z jiného druhu kamene, což naznačuje, že byly posíleny originálními románskými pilíři.

Nález středověké nekropole

Průzkum Mont Saint Michel přinesl řadu dalších překvapení. 3D skenování opatství pomocí fotogrammetrie odhalilo zapomenuté propojení chodeb z románského období, zatímco vykopávky posledních dvaceti let ukázaly složitost středověkých hradeb, které obklopují ostrov. K nečekaným nálezům patří také středověká nekropole a třicet hrobů, které poskytují cenné informace o nejstarších obyvatelích ostrova.

Místo nekončících objevů

Mont Saint Michel je neustálým zdrojem nových objevů a poznatků díky probíhajícím renovacím. Tyto snahy nejen zlepšují přístup veřejnosti a ochranu proti povětrnostním vlivům, ale také odkrývají další vrstvy fascinující historie tohoto místa.

Přestože Mont Saint Michel je již dobře známý po celém světě, stále přitahuje zvědavé návštěvníky svými dosud neodhalenými tajemstvími. Místo je doslova pokladnicí neobjevených zákoutí a historických pokladů čekajících na své odhalení, čímž si udržuje svůj půvab pro turisty i badatele. Jedno je jisté, další výzkumy Mont Saint Michel nás čekají a přinesou nové objevy z minulosti tohoto ikonického místa.

Zdroje: news.cnrs.fr, stoplusjednicka.cz, solosophie.com