Mojžíš a zázrak Rudého moře

Ze Starého zákona, který je pro mnoho lidí na celém světě svatým textem, dobře známe epický příběh o Mojžíšovi a jeho odchodu do Země zaslíbené. Tato biblická cesta, která měla vést Izraelity z egyptského otroctví do zaslíbené země, se protnula s řadou úchvatných zázraků, mezi kterými vyniká především jedinečný moment, kdy se rozestoupilo Rudé moře.

Zdroj: Youtube

Tento zázrak je v biblickém příběhu popsaný s dramatickou intenzitou. Faraonovo vojsko se blížilo k izraelskému lidu, který stál u břehů Rudého moře bez šance na únik. V tuto napjatou chvíli Mojžíš, pod Božím vedením, napřáhl ruku nad moře a silný východní vítr, který foukal celou noc, rozdělil vodu na dvě části. Synové Izraele pak mohli procházet mořem po suché zemi, zatímco vody jim tvořily bariéru po pravé i levé straně.

Když však Izraelci bezpečně prošli, vody se opět spojily a pohltily pronásledující faraonovo vojsko. V biblickém textu se uvádí, že "Hospodin se obrátil proti egyptským vojákům v moři a uvrhl je do zmatku" a "vody se vrátily a pokryly vozy i jezdce všeho faraonova vojska, které se za nimi vrhlo do moře. Nikdo z nich se nezachránil."

Věda hledá odpověď

Vědci z Národního centra pro výzkum atmosféry (NCAR) a Coloradské univerzity v Boulderu se však snaží o výklad tohoto příběhu z pohledu fyzikálních zákonů. Využili počítačové modelování, aby vytvořili různé kombinace větru a vln, které by mohly vytvořit suchozemský most, jak je popisován v biblickém příběhu.

Od Rudého moře k deltě Nilu

Během svého bádání se vědci překvapivě přesunuli od Rudého moře k deltě Nilu. Studie ukázala, že silný východní vítr, který foukal přes noc, mohl zahnat vody pobřežní laguny v severním Egyptě na dostatečnou dobu, aby Izraelité mohli přejít po odkrytých bahnitých pláních, než se vody vrátily zpět a pohltily faraonovu jízdu.

Síla větru a dynamika tekutin

"Simulace se poměrně přesně shodují s popisem v knize Exodus," uvedl Carl Drews, hlavní autor studie. "Rozdělení vod lze pochopit pomocí dynamiky tekutin. Vítr pohybuje vodou způsobem, který je v souladu s fyzikálními zákony, vytvoří bezpečný průchod s vodou na dvou stranách, a pak náhle nechá vodu vtrhnout zpět."

Podle výsledků studie Drewse silný východní vítr o rychlosti 63 km/h nad rekonstruovaným jezerem podél Středozemního moře poblíž dnešního Port Saidu mohl odvát vody zpět k západním břehům, čímž by se obnažily široké bahnité pláně a vytvořil by se pevninský most, který by zůstal čtyři hodiny na suchu.

Alternativní teorie

Tato teorie Drewse nesouhlasí s některými dřívějšími studiemi, které navrhly, že rychlý ústup a postup Rudého moře mohla způsobit vlna tsunami. Nicméně, takový jev by neodpovídal biblickému popisu postupného rozestupování moří přes noc za silného východního větru. Ruská studie naopak naznačila, že hurikánové větry ze severozápadu mohly odhalit malý útes poblíž dnešního Suezského průplavu, který by Izraelcům umožnil přechod. Ale i tato teorie je v rozporu s biblickým popisem východního větru.

V tomto úsilí vědců najít odpovědi na záhady starých příběhů se nachází fascinující křižovatka mezi vírou a vědou. Zda se jedná o zázrak, nebo přirozený jev, příběh rozestoupení moře zůstává ikonickým příkladem síly naděje a přežití.

Zdroje: slate.com, dailymail.co.uk, bible.com