Skautské ideály v nejtemnějších dobách

Skauting byl vždy spojen s ideály, jako je ctižádost, vlastenectví a služba bližnímu. V dobách, kdy svět zasáhla 2. světová válka, ukázali mladí ostravští skauti, jak hluboké mohou být tyto hodnoty. Přes veškerá rizika a nebezpečí uspořádali tajná setkání, vymýšleli odbojové aktivity a šířili informace mezi lidmi. Odlehlé kouty Beskyd se staly místy odporu proti nespravedlnosti a krutosti nacistického režimu.

Zdroj: Youtube

Osudný den a nezměrná oběť

Nicméně, stejně jako u mnoha hnutí odporu, tajemství nemohlo být zachováno jednou provždy. Osudný den nastal v dubnu 1945, kdy se skauti ocitli v pasti nepřítele. Tragickým výsledkem byla poprava 18 statečných duší na starobylém židovském hřbitově v polském Těšíně. Mezi popravenými byli i ostravští skauti – Milan Rotter, Otto Klein, Quido Němec, Vladimír Čermák a Vladimír Pach.

Pocta padlým hrdinům

Jejich oběť nebude zapomenuta. Skupina skautů 30. ostravského Junáka byla odhodlána zapsat tento akt udatnosti do dějin. Dřevěný kříž, pár kamenů a duch nehynoucí paměti je vynesly na hřeben u Lysé hory, na skryté místo Ivančenu. Výsledkem byla skromná mohyla, korunovaná křížem a dojemným poselstvím – uctít padlé přidáním kamene na pomník.

Tichý strážce hor

Jak léta ubíhala, mohyla neustále rostla, a to co do velikosti i významu. Pověst o tichém strážci hor se rozšířila do všech koutů země. Skauti z různých částí národa podnikali pouť k místu a přikládali kameny k neustále rostoucímu památníku, aby vzdali hold svým padlým kamarádům. Místo se stalo symbolem odporu proti nesvobodě.

Kameny příběhů a vzpomínek

Někteří lidé sem položí obyčejné kameny, jiní je zdobí vzkazy, jmény nebo malůvkami. Mezi rozsáhlou sbírkou je možné najít i kus uhlí, který připomíná bohaté uhelné dědictví Ostravska. Nejzajímavějším přírůstkem je však měsíční kámen, o kterém se říká, že je darem od astronauta Neila Armstronga, vášnivého skauta, který byl prý dojat, když se o tomto srdceryvném památníku dozvěděl.

Dnes je mohyla Ivančena víc než jen hromada kamení. Ztělesňuje ducha odolnosti, statečnosti a paměti. Když se návštěvníci blíží k památníku, připomínají si nezměrnou cenu svobody a oběti mladých skautů, kteří se odvážili postavit se tyranii. Ve světě, který je často poháněn prchavými okamžiky, je mohyla v Beskydech trvalým majákem vzpomínek a cti.

Zdroje: regiony.rozhlas.cz, beskydy.cz, hrady.cz