Z temných lesů k poutní tradici

V oblasti, kde se divoká severočeská příroda rozprostírá v celé své kráse, je skryto unikátní místo – Modlivý důl. Toto romantické skalní údolí nacházející se pouhých 12 kilometrů severně od České Lípy v obci Svojkov je oživeno historií plnou tragických lásek, tajemných pověstí a údajných zázraků. Původně byla lokalita známá jako Smolný důl. Souviselo to s minulostí dolu spojenou s těžbou dřeva a výrobou kolomazi. Své současné jméno získal důl až v 18. století, kdy se zde začaly objevovat první známky poutnické tradice.

Jak vznikl poutnický kult Modlivého dolu

Modlivý důl je dějištěm několika tragických příběhů. Pod houstnoucími korunami stromů se odehrávaly dramatické osudy, jako je dobrovolná smrt rytíře Jaroslava ze Svojkova a dcery sládka z Velenic, jejichž láska byla zmařena rytířovými rodiči. Další příběh vypráví o nešťastném mladíkovi, který v žárlivosti zabil svého rivala. Jde o příběhy, které mohou vysvětlit, proč bylo místo kdysi obestřeno až děsivou aurou, která odradila mnohé potenciální návštěvníky.

Z hrůzy k naději

Na přelomu 18. století se ovšem vše změnilo. V roce 1704 se místní dělník postavil temným legendám a na strom zavěsil svaté obrázky Ježíše a Marie. Místo, kdysi obávané a vyhýbané, se tak stalo svatyní a cílem, kde lidé hledali útěchu a naději. Příhoda paní von Czerwelli, jejíž modlitba byla vyslyšena, vedla v roce 1772 k postavení první dřevěné kaple.

Čtěte také

Čertova skála u Budče

Čtěte také

Čertova skála u Budče: unikátní skalní útvar opředený legendami

Když církev nebyla na straně poutníků

Přestože se místo těšilo rostoucí oblibě mezi poutníky, byla církev vůči tomuto fenoménu nejdříve skeptická. Místní duchovenstvo vidělo v pouti do Modlivého dolu spíše konkurenci než podporu víry. Přesto se poutnický kult udržel, i když farář ze Sloupu nechal odstranit sochy Ježíše a Marie.

Obnova a sláva

To vše se však změnilo s cholerovou epidemií v roce 1832, která vedla k obnovení poutí na toto místo. V 19. století pak došlo k radikální změně, když hraběnka Alžběta Kinská prostor přestavěla. I přes několik těžkých období, zejména po druhé světové válce, kdy byl důl značně zdevastován, se Modlivý důl vrátil ke své dřívější slávě a dnes je jedním z nezapomenutelných míst severních Čech.

Čtěte také

Jakou rychlostí se šířily epidemie

Čtěte také

Jakou rychlostí se šířily epidemie, když ještě neexistovala letadla?

Království přírody a historie

Procházka Modlivým dolem je jako cesta skrze dějiny, která vám odhalí fascinující skalní útvary, prameny a jeskyně, jako jsou Hlídková jeskyně a Poustevna. Místo, které vypráví příběhy minulých věků, ať už jsou tyto příběhy plné radosti nebo smutku, vás přitáhne svou krásou a tajemstvím a nabídne vám útočiště pro klid a duchovní obohacení.

Zdroje: liberec.rozhlas.czkudyznudy.czjenprocestovatele.cz