Z temných lesů k poutní tradici

V oblasti, kde se divoká severočeská příroda rozprostírá v celé své kráse, je skryto unikátní místo – Modlivý důl. Toto romantické skalní údolí nacházející se pouhých 12 kilometrů severně od České Lípy v obci Svojkov je oživeno historií plnou tragických lásek, tajemných pověstí a údajných zázraků. Původně byla lokalita známá jako Smolný důl. Souviselo to s minulostí dolu spojenou s těžbou dřeva a výrobou kolomazi. Své současné jméno získal důl až v 18. století, kdy se zde začaly objevovat první známky poutnické tradice.

Zdroj: Youtube

Jak vznikl poutnický kult Modlivého dolu

Modlivý důl je dějištěm několika tragických příběhů. Pod houstnoucími korunami stromů se odehrávaly dramatické osudy, jako je dobrovolná smrt rytíře Jaroslava ze Svojkova a dcery sládka z Velenic, jejichž láska byla zmařena rytířovými rodiči. Další příběh vypráví o nešťastném mladíkovi, který v žárlivosti zabil svého rivala. Jde o příběhy, které mohou vysvětlit, proč bylo místo kdysi obestřeno až děsivou aurou, která odradila mnohé potenciální návštěvníky.

Z hrůzy k naději

Na přelomu 18. století se ovšem vše změnilo. V roce 1704 se místní dělník postavil temným legendám a na strom zavěsil svaté obrázky Ježíše a Marie. Místo, kdysi obávané a vyhýbané, se tak stalo svatyní a cílem, kde lidé hledali útěchu a naději. Příhoda paní von Czerwelli, jejíž modlitba byla vyslyšena, vedla v roce 1772 k postavení první dřevěné kaple.

Když církev nebyla na straně poutníků

Přestože se místo těšilo rostoucí oblibě mezi poutníky, byla církev vůči tomuto fenoménu nejdříve skeptická. Místní duchovenstvo vidělo v pouti do Modlivého dolu spíše konkurenci než podporu víry. Přesto se poutnický kult udržel, i když farář ze Sloupu nechal odstranit sochy Ježíše a Marie.

Obnova a sláva

To vše se však změnilo s cholerovou epidemií v roce 1832, která vedla k obnovení poutí na toto místo. V 19. století pak došlo k radikální změně, když hraběnka Alžběta Kinská prostor přestavěla. I přes několik těžkých období, zejména po druhé světové válce, kdy byl důl značně zdevastován, se Modlivý důl vrátil ke své dřívější slávě a dnes je jedním z nezapomenutelných míst severních Čech.

Království přírody a historie

Procházka Modlivým dolem je jako cesta skrze dějiny, která vám odhalí fascinující skalní útvary, prameny a jeskyně, jako jsou Hlídková jeskyně a Poustevna. Místo, které vypráví příběhy minulých věků, ať už jsou tyto příběhy plné radosti nebo smutku, vás přitáhne svou krásou a tajemstvím a nabídne vám útočiště pro klid a duchovní obohacení.

Zdroje: liberec.rozhlas.cz, kudyznudy.cz, jenprocestovatele.cz