Co se vědcům nezdálo?

Kus horniny z Marsu, který zdárně prolétl atmosférou a dopadl na povrch dnešní Antarktidy, objevili výzkumníci v roce 1984. Podle místa nálezu dostal tento meteorit jméno Allan Hills 84001. Psal o něm tisk, publikovaly se studie. Jeho organické sloučeniny, které v něm byly nalezeny, byly totiž následující léta částí vědecké obce zpochybňovány. Jiní badatelé naopak tvrdili, že jsou důkazem života na Marsu. O co se jednalo? Nešlo o to, zda meteorit látky obsahuje či ne. Potíž byla v tom, že vědci nedokázali s určitostí potvrdit, zda pocházejí z Marsu, či jde o určitou „kontaminaci“, smísení s jinými horninami z doby, kdy byl tisíce let uvězněn pod vrstvami ledu. Objevily se i názory, že mohl být „znečištěn“ při zkoumání v laboratořích.

Pečlivě zkoumán

Meteorit z Antarktidy nově zkoumal tým japonských vědců pod vedením M. Koikeho. A byl velmi pečlivý. Analýze ho podrobil v tom naprosto nejčistším prostředí, tzv. laboratoři třídy 100, kdy mají všichni výzkumníci obleky od hlavy po paty a prostředí vylučuje jakýkoli přenos pevných částic. Postupně odlupovali drobná zrnka uhličitanu a pak je očistili paprsky iontů. Pod takto ošetřeným povrchem pak složení meteoritu může dle vědců odpovídat době před působením podmínek na Zemi. Své poznatky publikovali v roce 2020 v časopise Nature Communications.

Zdroj: Youtube

A nová zjištění?

Japonští badatelé v meteoritu Allan Hills 84001 objevili stopy dávných oceánů na Marsu bohatých na uhlík a dusík, což jsou nezbytné složky pro život. Potvrdili také, že organické sloučeniny pocházejí skutečně z Marsu. Do horniny se dostaly v době jejího vzniku. Protože obsah dusíku je mnohem vyšší, než by mohla způsobit kontaminace. Podle nich tyto nově objevené organické sloučeniny dusíku v karbonátu naznačují, že pokud by na Marsu existoval život, „měl by přístup ke stejným formám dusíku, na kterých je závislý pozemský život.“ Karbonát zcela jistě vznikl ve vodě, ale odpověď na to, zda se marťanské oceány hemžily životem zůstává stále ve hvězdách.

Zdroje: www.livescience.com, veda.instory.cz