Dědictví starověkého města Teotihuacán

Měsíční pyramida neboli v originále "Pirámide de la Luna" byla pozůstatkem po předchozích obyvatelích tamní oblasti a stala se jednou z nejimpozantnějších staveb starověkého města Teotihuacán. Nachází se severovýchodně od Mexico City a je obklopena zajímavou historií a množstvím záhad, které fascinují jak historiky, tak i archeology.

Zdroj: Youtube

Architektonická nádhera

Samotná pyramida byla postavena v prvním století a její význam postupně narůstal, až dosáhl impozantních rozměrů. Měřila skoro 46 metrů se základnou o délce skoro 168 metrů a představovala komplex s 12 pyramidovými plošinami, které obklopovaly shromaždiště známé jako Měsíční náměstí, spolu s jeho oltářem. Tato pyramida, která je nyní významnou archeologickou lokalitou, pravděpodobně sloužila jako chrám zasvěcený Velké bohyni Teotihuacánu, božstvu vody, plodnosti a stvoření.

Městský život a náboženské centrum

Teotihuacán bývalo městským centrem a počet jeho obyvatel se odhaduje na asi 100 000 lidí. Hlavní dopravní tepna byla nazývána "třída mrtvých" a na ní se nacházely tři hlavní pyramidové komplexy – pyramida Měsíce, pyramida Slunce a chrám Opeřeného hada. Každá z těchto staveb měla svůj vlastní význam a sloužila různým rituálům a obřadům.

Labyrint skrytý pod pyramidou

Ale co dodává Měsíční pyramidě její záhadný a tajemný nádech? Odpověď na otázku se nachází pod zemí, v podzemním labyrintu, který dosud zůstal ukryt před zraky lidí. Podzemní svět byl objeven archeology a vědci v průběhu několika posledních desetiletí a ukazuje se, že má mnohem víc co říct o historii a kultuře Teotihuacánu.

Archeologické nálezy v tunelu

Tunel pod Měsíční pyramidou je jedním z fascinujících objevů. Projekt Pyramida Měsíce, jehož cílem bylo vyhloubit tunel, byl zahájen v roce 1998. Od té doby bylo objeveno více než 150 obětních předmětů, které nám dávají pohled do minulosti tehdejší civilizace. Mezi nálezy jsou obsidiánové figurky, čepele, lastury mušlí, a dokonce i pozůstatky lidských těl.

Temná stránka rituálů

Je zde i zlověstný nález, který je poněkud znepokojující. Jedná se o kostru člověka, který byl pravděpodobně svázaný a pohřbený pod pyramidou. Hrůzná praxe, kterou bychom si jen stěží dokázali představit, ukazuje na temné aspekty aztéckých rituálů a obětnictví.

Ale nejenom pozůstatky lidí byly v tomto podzemním labyrintu objeveny. Vědci našli také pozůstatky zvířat včetně jestřábů, sokolů a jaguárů. Jedna z jaguářích koster byla dokonce pohřbena zaživa, což představuje děsivý obraz, jak mohl být tento majestátní tvor obětován bohům. Toto všechno nás přivádí k otázce, jak daleko byli Aztékové ochotni zajít ve svých rituálech.

Nově objevený tunel

Ale Měsíční pyramida skrývá i další tajemství. V roce 2017 byla pomocí elektrické odporové tomografie objevena další skrytá chodba. Obyvatelé Teotihuacánu věřili v existenci podzemního světa, a tento nově objevený tunel by mohl být právě tím, co si představovali.

Zatím není jasné, co nám nový objev přinese. Bude to další náhled do minulosti Teotihuacánu? Možná nám poskytne lepší pochopení významu starověkého města a jeho rituálů. Jedno je ale jisté – Měsíční pyramida stále skrývá mnoho tajemství, která čekají na odhalení a mohou nám poskytnout nový pohled na minulost a kulturu Aztéků.

Zdroje: livescience.com, sciencealert.com, iflscience.com