Dědictví starověkého města Teotihuacán

Měsíční pyramida neboli v originále "Pirámide de la Luna" byla pozůstatkem po předchozích obyvatelích tamní oblasti a stala se jednou z nejimpozantnějších staveb starověkého města Teotihuacán. Nachází se severovýchodně od Mexico City a je obklopena zajímavou historií a množstvím záhad, které fascinují jak historiky, tak i archeology.

Architektonická nádhera

Samotná pyramida byla postavena v prvním století a její význam postupně narůstal, až dosáhl impozantních rozměrů. Měřila skoro 46 metrů se základnou o délce skoro 168 metrů a představovala komplex s 12 pyramidovými plošinami, které obklopovaly shromaždiště známé jako Měsíční náměstí, spolu s jeho oltářem. Tato pyramida, která je nyní významnou archeologickou lokalitou, pravděpodobně sloužila jako chrám zasvěcený Velké bohyni Teotihuacánu, božstvu vody, plodnosti a stvoření.

Městský život a náboženské centrum

Teotihuacán bývalo městským centrem a počet jeho obyvatel se odhaduje na asi 100 000 lidí. Hlavní dopravní tepna byla nazývána "třída mrtvých" a na ní se nacházely tři hlavní pyramidové komplexy – pyramida Měsíce, pyramida Slunce a chrám Opeřeného hada. Každá z těchto staveb měla svůj vlastní význam a sloužila různým rituálům a obřadům.

Labyrint skrytý pod pyramidou

Ale co dodává Měsíční pyramidě její záhadný a tajemný nádech? Odpověď na otázku se nachází pod zemí, v podzemním labyrintu, který dosud zůstal ukryt před zraky lidí. Podzemní svět byl objeven archeology a vědci v průběhu několika posledních desetiletí a ukazuje se, že má mnohem víc co říct o historii a kultuře Teotihuacánu.

Archeologické nálezy v tunelu

Tunel pod Měsíční pyramidou je jedním z fascinujících objevů. Projekt Pyramida Měsíce, jehož cílem bylo vyhloubit tunel, byl zahájen v roce 1998. Od té doby bylo objeveno více než 150 obětních předmětů, které nám dávají pohled do minulosti tehdejší civilizace. Mezi nálezy jsou obsidiánové figurky, čepele, lastury mušlí, a dokonce i pozůstatky lidských těl.

Temná stránka rituálů

Je zde i zlověstný nález, který je poněkud znepokojující. Jedná se o kostru člověka, který byl pravděpodobně svázaný a pohřbený pod pyramidou. Hrůzná praxe, kterou bychom si jen stěží dokázali představit, ukazuje na temné aspekty aztéckých rituálů a obětnictví.

Čtěte také

Starověké mayské město, Uxmal

Čtěte také

Mexický poloostrov Yucatán: Tisíciletá historie mayské civilizace

Ale nejenom pozůstatky lidí byly v tomto podzemním labyrintu objeveny. Vědci našli také pozůstatky zvířat včetně jestřábů, sokolů a jaguárů. Jedna z jaguářích koster byla dokonce pohřbena zaživa, což představuje děsivý obraz, jak mohl být tento majestátní tvor obětován bohům. Toto všechno nás přivádí k otázce, jak daleko byli Aztékové ochotni zajít ve svých rituálech.

Nově objevený tunel

Ale Měsíční pyramida skrývá i další tajemství. V roce 2017 byla pomocí elektrické odporové tomografie objevena další skrytá chodba. Obyvatelé Teotihuacánu věřili v existenci podzemního světa, a tento nově objevený tunel by mohl být právě tím, co si představovali.

Čtěte také

Čtěte také

Věž z lebek: vědci našli nejtemnější důkaz aztéckých rituálních vražd

Zatím není jasné, co nám nový objev přinese. Bude to další náhled do minulosti Teotihuacánu? Možná nám poskytne lepší pochopení významu starověkého města a jeho rituálů. Jedno je ale jisté – Měsíční pyramida stále skrývá mnoho tajemství, která čekají na odhalení a mohou nám poskytnout nový pohled na minulost a kulturu Aztéků.

Zdroje: livescience.comsciencealert.comiflscience.com