Význam podmořských sopek

Nejnovější vědecké modely naznačují přítomnost aktivních podmořských sopek na Europě. Sopečná činnost, která pravděpodobně probíhá již více než 4 miliardy let, by mohla vytvářet nezbytné teplo pod zmrzlým povrchem Europy, což by zvýšilo možnost existence života v tomto cizím světě. Objev zpochybňuje naše chápání života, tradičně vázané na koncept obyvatelné zóny – ideální vzdálenosti od hvězdy pro podporu života.

Poučení z hlubin Země

Na Zemi se životu daří v prostředí bez slunečního světla, hluboko v oceánských hlubinách. Mikroorganismy zde spoléhají spíše na chemosyntézu, při níž získávají energii ze sopečných vývěrů, než na fotosyntézu. Život v nejnepříznivějším prostředí na Zemi poskytuje návod pro pochopení života na Europě a naznačuje, že by mohl podobně existovat i v předpokládaném slaném oceánu Europy, daleko od dosahu Slunce.

Svět ledu a oceánu

Europa představuje krajinu tvořenou rozsáhlým ledem s trhlinami naznačujícími gejzíry tekuté vody. Přítomnost podpovrchového oceánu na jejím povrchu dále zvyšuje pravděpodobnost existence života. Existence sopečných vývěrů, podobných těm na Zemi, však zůstává předmětem probíhajícího výzkumu. Studie však jejich přítomnost silně podporuje.

Čtěte také

Čtěte také

Vědci našli skupinu planet podobnou Zemi. Zkoumají, zda je na nich život

Poučení z Io a tajemství Europy

Vědci často vzhlíželi k Jupiterovu měsíci Io, nejvulkaničtějšímu tělesu ve sluneční soustavě, aby porozuměli Europě. Přestože je Europa od Jupiteru vzdálenější, mohlo by na ní docházet k podobným efektům zahřívání, což je hypotéza, kterou Marie Běhounková a její tým důkladně ověřili. Jejich podrobné modely odhalily mechanismy, které brání úplnému zamrznutí Europy. Radioaktivní rozpad a slapové síly by podle nich mohly vytvářet dostatek tepla pro vznik magmatu, což by pohánělo vulkanickou činnost, zejména v blízkosti pólů Europy.

Budoucnost výzkumu

Tato simulace nejen prohloubí naše znalosti o Europě, ale také nasměruje budoucí průzkum. Cílem vesmírných misí, jako je například vypuštění sondy Europa Clipper, kterou NASA vyšle v roce 2014, je odhalit známky vulkanické aktivity, jako jsou gravitační anomálie nebo specifické atmosférické plyny. Podobné mise jsou dalšími kroky k potvrzení toho, zda Europa obsahuje správnou kombinaci složek pro život, což je objev, který by nově definoval naše místo ve vesmíru.

Čtěte také

Venuše je na pohled velmi půvabnou planetou.

Čtěte také

Venuše bývala rájem podobným Zemi. Pak přišla katastrofa a zničila možný život

Celkově výzkum představuje významný krok v našem úsilí o pochopení vesmíru. Nejenže rozšiřuje naše znalosti o Europě, ale také rozšiřuje naši představu o tom, kde a jak může existovat život. V očekávání výsledků nadcházejících vesmírných misí je možnost života na Europě lákavou vyhlídkou na hranici výzkumu vesmíru.

Zdroje: scitechdaily.comsmithsonianmag.comsvetobeznik.info