Úcta a pověry

Některé starověké kultury menstruační cyklus uctívaly a oslavovaly. Pro Babyloňany, hinduisty a Číňany představovala menstruace plodnost a prosperitu. Úcta se vztahovala i na menstruující jedince, kteří byli často považováni za osoby oplývající mocí a respektem. U Aztéků a Mayů zastávaly menstruující ženy vážené postavení ve společnosti, což svědčí o kulturním významu, který byl tomuto přírodnímu jevu přikládán.

Ovšem v mnoha starověkých společnostech byla menstruace obklopena tabu a pověrami. Například v Indii byly menstruující ženy považovány za nečisté a nesměly se účastnit každodenního života ani vstupovat do chrámů.

Zvládání menstruace ve starověku

Zdroj: Youtube

Pokud jde o zvládání menstruace, byly starověké civilizace poměrně vynalézavé. Egyptské hieroglyfy odhalily, že převládaly tampony vyrobené z měkčeného papyru nebo bavlny. Navíc se věřilo, že menstruační krev má léčivé účinky, což posilovalo mystickou povahu spojenou s tímto biologickým procesem. Řekové a Římané se svou láskou k inovacím a praktičnosti měli také metody pro zvládání menstruace,a to od tamponů vyrobených z omotaného žmolku a dřeva až po používání savých vlněných vložek.

Středověk: Čas náboženských tlaků

Ve středověku, s nástupem křesťanství v Evropě, se negativní pohled na menstruaci značně rozšířil. Ženy během své menstruace byly často označovány jako bytosti pod vlivem ďábla, což v některých případech vedlo k obvinění z čarodějnictví. Podobné názory nejen formovaly přístup k menstruaci, ale také ovlivnily postavení menstruujících žen ve společnosti. Menstruace byla často spojována s nečistotou, slabostí či hříšností.

Diskrétnost a praktiky

V důsledku toho mnoho žen cítilo potřebu skrývat nebo minimalizovat projevy svého cyklu, aby se vyhnuly společenskému odsouzení. Osvojily si praktiky, jako je nošení vonných bylinných sáčků, aby zamaskovaly výrazný pach menstruační krve. Zajímavé je, že se věřilo, že zpopelněné zbytky ropuchy zmírňují menstruační křeče, což ukazuje, jak daleko ženy sahaly, aby si ulevily.

Nepravidelná menstruace ve středověku

Stojí za zmínku, že v minulosti nebyla menstruace u menstruujících žen tak běžná nebo pravidelná jako dnes. Menstruující ženy dosahovaly menopauzy v mladším věku (některé už kolem 30 let), a mnohé z nich měly nepravidelné cykly nebo menstruaci vůbec neměly. K nepravidelnosti menstruace přispívaly faktory jako špatná výživa, nižší průměrná délka života a společenský stres. Ale pro ty, které menstruovaly, měl středověký svět svá jedinečná řešení.

Podobně jako ve starověkém Římě vyráběly ženy ve středověku tampony obalováním dřevěných větviček vlnou nebo bavlnou. Jako základní materiál pro menstruační vložky se často používal mech, vysoce savý materiál. Sloužil nejen jako účinný absorbent menstruační krve, ale používal se také jako první pomoc při bitvách.

Inovativní řešení

Ve středověku se móda a funkce spojily. Aby se vyřešil problém s udržením provizorních vložek na místě, byl navržen kožený postroj. Tento předchůdce moderních kalhotek měl látku připevněnou pomocí knoflíků. Menstruační košile, další inovativní řešení, byla navržena s prodlouženými knoflíky na boku. I přes tyto pokusy o diskrétnost se však ženy menstruačnímu úniku nevyhnuly. Problém vyřešily velmi pragmaticky – nosily červenou barvu, aby zamaskovaly případné skvrny, a proměnily tak biologickou realitu v módní záležitost.

Historie menstruace je svědectvím lidské vynalézavosti, odolnosti a přizpůsobivosti. Od starověké úcty k menstruačnímu cyklu až po jemnou společenskou navigaci v období středověku byla menstruace vždy zrcadlem odrážejícím dobu. Dnes, kdy stojíme na prahu inovativních menstruačních výrobků a obnoveného důrazu na zdraví žen, je zásadní pamatovat na cestu našich předků a respektovat ji. Jejich boje, inovace a přesvědčení vydláždily cestu dnešnímu pokroku a společenskému porozumění.

Zdroje: medicaldaily.com, modibodi.co.uk, getruth.ca