Říše Mayů se rozkládala v srdci středoamerických pralesů, v místech, kde leží dnešní Guatemala. Svého vrcholu Mayové dosáhli kolem šestého století před naším letopočtem. Vynikali v zemědělství, hrnčířství, psaní hieroglyfů, tvoření kalendářů a matematice. Zároveň po sobě zanechali ohromující množství architektonických skvostů a uměleckých děl. Mayská města dosáhla obrovského rozvoje a v mnoha ohledech překonala úspěchy tehdejší evropské civilizace. Ve městech se nacházela náměstí, paláce, chrámy a pyramidy. Počet obyvatel se blížil dvěma milionům.

Jenže do kultury prastaré civilizace také patří nemilosrdné náboženské obřady. Pro nás těžko pochopitelné! Proč se zdejší obyvatelé uchylovali k tvrdým sadistickým rituálům? Prý pro přízeň bohů…

Mayové své oběti nejprve zabili a pak snědli

Mayové věřili ve značný počet božstev a jejich víra byla velmi komplikovaná. Patřil mezi ně například bůh vod a deště Chak, stvořitel Itzamna, bůh Slunce K’inich Ajaw, bohyně Měsíce a další. Lidu vládli králové neboli kuhul ajaw (svatí pánové), kteří byli přesvědčeni o tom, že jsou prostředníky mezi bohy a prostými smrtelníky. Prováděli velice složité náboženské obřady a kruté rituály, které měly pro jejich kulturu nesmírný význam. Aby získali přízeň bohů byli schopni při jednom z mnoha obřadů vyvézt zajatce na vrchol strmé pyramidy, kde mu na obětním kameni mayský kněz ostrým nástrojem otevřel hrudník a vyjmul ještě tlukoucí srdce z těla. To vše za přítomnosti tisíců netrpělivě postávajících svědků. Staří Mayové měli svou oběť nejprve svléknout a pomazat modrou barvou. Poté ji na hlavu vložit zvláštní, do špičky vybíhající ozdobu, a nakonec přivézt na obětní místo. Jestliže byl obětovaný odvážným vojákem, pak někdy šlechta a diváci jeho tělo po obětování rozřezali a snědli.

Lidé se nechávali nelítostně zabít i dobrovolně

Aby si Mayové bohy naklonili, vykonávali bezpočet rituálů, nejčastěji stínali hlavy. Obětování mělo více významů. Jednalo se buď o trest, výsadu nebo povinnost. Ptáte se, proč povinnost? Neboť Mayové věřili, že musí splatit vše, co pro ně božstvo dělá. Místní obyvatelé se domnívali, že pokud svůj život obětují dobrovolně, mohou se stát přímo společníkem božstva, jemuž se zasvětili. Tedy se jednalo o výsadu. A kdy šlo o trest? Pokud se provinili váleční zajatci s vysokým postavením, obyčejné lidi čekala pouze dřina na nucených pracích.

Kruté rituály prováděli i jiné civilizace

I jiné středoamerické kultury pořádaly významné rituály. Konkrétně u Aztéků se věda se svými zjištěními dostala mnohem dál. Při příležitosti posvěcení hlavního chrámu v Tenochtitlanu prý bylo obětováno dvacet tisíc lidí. Podle české archeoložky Eleny Dimelisové ale nemusí jít o přesný počet, nýbrž spíš o vyjádření skutečnosti, že obětí bylo mnoho. Aztécký panovník se tímto činem „chlubil“ a dával tak najevo svou moc a vznešenost.

Obětovali i děti

Eleni Dimelisová pro web Stoplusjednička také prozradila, že Mayové měli obětovat i děti a ženy. K takovým obřadům prý ale nedocházelo příliš často. Podle jejích informací zřejmě dětské oběti nevybírali kněží, ale samotné rodiny. Zřejmě se často jednalo o nechtěné či postižené potomky. Aztékové měli během zmíněného rituálu držet obyvatele násilím na místě, takže i pro ně šlo o ohavný zážitek.

Zdroje: www.stoplusjednicka.cz, epochaplus.cz, refresher.cz