Cesta Marie Elekty od dětství po karmelitánský řád

Marie Elekta od Ježíše, dříve známá jako Kateřina Tramazzoliová, se narodila 28. ledna 1605 v italském městě Terni. Již v mládí byla označována za "svaté dítě" kvůli svému klidnému vystupování a trpělivosti. Ve 21 letech vstoupila do karmelitánského řádu v Terni, který založil její strýc Don Angelo Tramazzoli. Po několika letech se zapojila do zakládání nového kláštera ve Vídni.

Zdroj: Youtube

Poté se Marie Elekta již do svého rodného města nevrátila. Působila jako převorka postupně ve Vídni, Grazu a nakonec v Praze, kde ji provázela pověst svatosti.

Pověsti a zázraky po smrti

Začátkem roku 1663 onemocněla Marie Elekta vážným zápalem plic, ale snažila se vydržet až do svátku Tří králů, kdy obnovila svůj řeholní slib. Krátce nato, 11. ledna 1663, zemřela ve věku 58 let. Podle historických zdrojů Marie Elekta předpověděla svoji smrt, a těsně před smrtí spálila všechny své deníky, takže po ní zbyly pouze některé dopisy.

Původně bylo její tělo pohřbeno v kapli sv. Eliáše ve Vojanových sadech. Později, když se karmelitky přestěhovaly do bývalého kláštera barnabitů u kostela sv. Benedikta na Hradčanech, přenesly s sebou i ostatky Marie Elekty.

Po její smrti se začaly šířit zvěsti o zázračných událostech v klášteře. Jedna ze sester cítila vůni fialek, další vnímaly nebeskou záři a jedna dokonce tvrdila, že migrény zmírnila tím, že si položila bolestivou hlavu na její náhrobek.

Sen o zjevení a objev mumie

Asi tři roky po její smrti měla jedna z jeptišek sen, ve kterém se jí zjevila Marie Elekta a prozradila, že její ostatky jsou v hrobě neporušené. Jeptišky se na základě toho rozhodly v roce 1966 hrob otevřít. To, co uviděly, přirovnaly k zázraku. Ukázalo se totiž, že tělo Marie Elekty se samo mumifikovalo. Bylo to zvláštní, jelikož před pohřbem nebyly z těla odebrány žádné orgány a ani nebyly podniknuty žádné další kroky k jeho konzervaci.

Potvrzení o unikátním stavu těla přišlo také od lékařských expertů, kteří provedli vyšetření v roce 1667. Podle jejich dokumentace tělo produkovalo tajemnou tekutinu s vůní, jež evokovala esenci fialek. Lékaři byli také překvapeni pružností končetin a mimořádnou kvalitou kůže. Závěr vědeckého týmu byl jednoznačný: Jedná se o zázrak!

Ohromující závěry odborné komise

V roce 2003 se odborná komise rozhodla tělo prozkoumat. Jejich závěry byly ohromující: „Komise považuje dochování mumie vzniklé přirozenou cestou za pozoruhodné a mimořádně vzácné. Komise konstatuje, že zachovalost mumifikovaného těla Marie Elekty i po 340 letech od posledních oficiálních závěrů odborné komise, vedené v roce 1677 prof. Mikulášem Franchimontem, trvá.“.

Dlouho bylo tělo Marie Elekty uloženo v klášteře na Hradčanech, který náleží řádu bosých karmelitánů od Pražského Jezulátka. V březnu roku 2020 se ostatky přesunuly do nového karmelu sv. Josefa v Drastech na Praze-východ.

Tajemství Marie Elekty od Ježíše zůstává fascinující. Její neporušené tělo je svědectvím o zázračné víře, která přetrvala až do dnešních dnů.

Zdroje: vesmir.cz, enigmaplus.cz, babinet.cz