Tomáš Garrigue Masaryk, architekt československé samostatnosti, se narodil do skromných poměrů jako syn kočího a kuchařky. Jeho cesta z neznáma až na vrchol moci jako prvního československého prezidenta je důkazem neúnavného ducha a neochvějného odhodlání prosazovat demokracii. Pod jeho vedením vzkvétala rodící se země v maják prosperity a pořádku v bouřlivé krajině střední Evropy.

Zdroj: Youtube

Královské spojení?

Pod fasádou zdokumentovaných dějin však po desetiletí vřely zvěsti, které naznačovaly, že původ Masaryka by mohl sahat až do nejvyšších pater rakousko-uherského císařství – k samotnému císaři Františku Josefovi I. Vědci tyto zvěsti dlouho odmítali jako pikantní drby, které nejsou hodny vážného zájmu. Vydání knihy Davida Glocknera "Císařův prezident" v roce 2016 však znovu zažehlo žár této historické zajímavosti a posunulo diskusi z říše pověstí do kuloárů seriózní debaty.

Záznam v císařském deníku

Je možné, že by Masarykovi, neochvějnému demokratovi, kolovala v žilách krev císaře? Glocknerovo vyprávění je založeno na domněnkách a teoriích vycházejících ze záhadného záznamu v deníku Františka Josefa. Jde o tajemnou větu "Kropaczek erl.". Prý je to zkratka pro Kropaczek erledigt, což znamená v češtině Kropáček vyřízeno. Kratičká poznámka může naznačovat milostný vztah s Masarykovou matkou, která se za svobodna jmenovala Terezie Kropáčková. Glockner se domnívá, že jejich setkání vyústilo v narození budoucího prezidenta.

Načasování je jistě zajímavé. Masaryk se totiž narodil pouhých několik měsíců po sňatku Kropáčkové s Josefem Masarykem ve městě, které navštěvoval mladý císař František Josef. Další zajímavou zápletkou je nepravděpodobný svazek Terezie Kropáčkové a Josefa Masaryka. Ona, žena váženého postavení a inteligence, a on, negramotný ženich o deset let mladší. Glockner a další si kladli otázku, zda sňatek nebyl jen zástěrkou pro těhotenství pocházející ze známosti s královskou rodinou.

Stopa náhod

Masarykův život byl protkán náhodnými událostmi a vlivnými mecenáši. Například vzdělání, které často přesahovalo finanční možnosti jeho rodiny, a neustálý vzestup vyvolávají otázky. Byly to pouhé náhody, nebo jeho osud řídila neviditelná ruka?

Váha pověstí a jejich význam

Navzdory fámám a určitým "náhodám", které naznačují spojení mezi císařem Františkem Josefem I. a Masarykovou matkou, je nutné přistupovat k tématu opatrně. Fámy, zejména v historickém kontextu, často vznikají z politických pohnutek nebo z prosté zvědavosti veřejnosti na vlivné osobnosti.

Bez ohledu na jeho možný královský původ je nepopiratelný obrovský vliv, který měl Tomáš Garrigue Masaryk na vznik a počátky správy Československa. Jeho přínos k demokracii v zemi a vize její budoucnosti položily základy, které rezonují v čase. Nakonec, stejně jako v mnoha jiných historických debatách, pokud se neobjeví další konkrétní důkazy, zůstává tato otázka otevřená.

Zdroje: stoplusjednicka.cz, impuls.cz, ct24.ceskatelevize.cz