Kmen Masajů je jednou ze skupin obyvatel severní Tanzanie a jižní Keni, kteří se dodnes neusadili, ale kočují se svým dobytkem po krajině od jedné zelené výživné pastviny ke druhé. Rozdělení funkcí v rodině i celé komunitě je pevně dané, protože jen tak je možné udržet migrující společenstvo funkční a v rovnováze, jež je potřebná pro samotné přežití. Masajští muži se tak věnují ochraně svých rodin i stáda, které představuje základ obživy a péče o něj životní styl, předávaný z generace na generaci. Jde tak o majetek, který určuje postavení Masaje na společenském žebříčku, o platidlo i o zdroj potravy. Jednoduše řečeno: bez dobytka by tito lidé nedokázali žít. A dokonce by si ani nepostavili svoje chýše.

Chýše je ženskou záležitostí

Masajové se na jednom místě zdržují vždy jen omezenou dobu. Jak jistě každý uzná, stavět v takovém případě pevná stálá obydlí by byla zbytečná ztráta času i energie. Proto se uchylují do dočasných příbytků, které pro své rodiny v masajské komunitě neobstarávají muži, ale jejich stavba je ryze ženskou záležitostí. „Omluvenku“ dostanou pouze malé dívky, těhotné a starší Masajky, které se zapojují jen podle svých možností. Kromě stavby se následně Masajky starají také o údržbu vlastnoručně vybudovaných přístřešků, stejně jako o další domácí práce uvnitř i v jejich okolí. Muži tou dobou pečují o stádo a rozhodují o životě kmene a místě, kde budou právě žít.

Ve stínu, ale s výhledem

Vybrat místo k životu není tak jednoduché. Je nutné promyslet všechna pro a proti, aby bylo nové území vhodné pro všechny, tedy hlavně pak pro dobytek. Je nutné vyhledat místo zastíněné stromy, ale také takové, z něhož je dobrý výhled, aby bylo možné usedlost chránit před divokými zvířaty a případnými nepřáteli. V okolí nového příbytku také musí být dost místa na ohrady pro dobytek a možnost sběru plodin, důležitých pro obživu rodin.

Materiálu je v okolí dost

Masajové jsou lidé, kteří žijí úzce rodinným životem, a tak si každá z rodin jednoho kmene staví svoje vlastní chýše, sloužící k různým účelům – od “ložnice” přes kuchyň až po místo k uctívání bohů, tedy jakousi svatyni. Chýše jsou překvapivě prostorné a pohodlné. O všechny tyto přístřešky se, jak bylo uvedeno, starají ženy, a to i o jejich stavbu. Použijí k tomu přitom jen to, co se dá najít v okolí. Základem jsou tedy dřevěné tyče, lépe řečeno silnější klacky, které stavitelky zatlučou do země v kruhu o velikosti budoucí chýše, propletou je tenčími větvemi a podobně vytvoří také základ střechy. Jakmile je hotovo, přichází na řadu další fáze stavby. Na tu už je potřeba jiný materiál.

Zdroj: Youtube

Bez kravského trusu to nejde

Nyní je nutné vytvořit pevné zdi. Jenomže ani cihly ani beton v těchto končinách domorodci k dispozici nemají a navíc by použití takových materiálů ztrácelo smysl ve chvíli, kdy se Masajové rozhodnou jít dál. A tak přichází na řadu tráva, bahno a také kravský trus. Všeho je k dispozici dostatek, nic se nemusí dovážet. Odmyslíme-li si naši nechuť bydlet v chýši z výkalů, jde o ideální využití přírodních materiálů. Spotřebují jej celkem hodně, protože nestačí vybudovat jedinou stavbu. Otec rodiny potřebuje svoje vlastní přístřeší, zatímco další slouží pro matku s dětmi – a zvířaty. Role jsou tu zkrátka rozdělené a neměnné.

Masajské ženy zvládají stavbu takových domů bravurně, dokonce se podle těchto jejich dovedností měří jejich hodnota. Zatímco dívky v našich krajích ještě poměrně nedávno dokazovali svoji připravenost k rodinnému životu dobrým vývarem a bábovkou, Masajky se chlubí úhlednou chýší. Měnila by s nimi některá z nás?

Zdroje: artsandkulture, tanzania-experience, wikipedie