Počátky Maříže sahají až do roku 1372, kdy obec poznal markrabě Jan Jindřich. Po staletí vzkvétala a byla svědkem rozmanitých kulturních vlivů. V roce 1921 žila v 65 domech živá komunita s 267 obyvateli. Bouřlivé časy 20. století však na Maříž brzy vrhnou dlouhý stín.

Zdroj: Youtube

Socialistická izolace

Po skončení druhé světové války došlo ke zřízení hraničního pásma v regionu, což vedlo k postupné izolaci Maříže. Obklopena ostnatým drátem a určena k likvidaci se stala přízrakem svého dřívějšího já, kde zůstala pouze hrstka obyvatel v několika domech. Z kdysi živé obce se stalo město duchů. Většina stavení se proměnila v ruiny a zdálo se, že Maříž je předurčena k úplnému vymazání z mapy.

Dějiny však umějí dělat nečekané zvraty a příběh obce nabral po roce 1989 pozoruhodný spád. S pádem železné opony se do vesnice postupně vracel život. Během patnácti let, počínaje rokem 1989, se ruiny proměnily v obyvatelné domy. Dnes v Maříži hrdě stojí asi dvacet domů, které kdysi tiché obci vdechly znovu život.

Ozvěny minulosti

Pokud se vydáte do Maříže, nezapomeňte navštívit památník Železné opony, kde zbytky ostnatého drátu a zátarasů dojímavě připomínají pohnutou minulost vesnice. Pouhé tři kilometry západně od obce se nachází tzv. Trojmezí, kde se sbíhají hranice Čech, Moravy a Rakouska. Zde objevíte historický trojúhelníkový hraniční kámen a několik blízkých hraničních značek, které vymezovaly panství rakouského šlechtického rodu Hoyosů.

Objevování kulturních pokladů

Kromě historie se Maříž může pochlubit bohatstvím kulturních a uměleckých památek. Zámek z roku 1717, i když částečně v troskách, je stále svědkem vznešenosti obce. Rozsáhlý park dokresluje přírodní krásy obce.

Jedním z hlavních turistických lákadel Maříže je vyhlášená keramická dílna. Tato dílna, kterou na počátku 90. let 20. století založil Kryštof Trubáček, se po pádu bariér stala centrem umělců a řemeslníků. Návštěvníci si zde mohou zakoupit znamenitou "mařížskou keramiku" nebo využít vlastního uměleckého nadání a vytvořit si své osobní mistrovské dílo.

Maříž u Slavonic, kdysi zahalená dráty a zastíněná politickými nepokoji, se vynořila ze strachu a izolace. Dnes tu stojí nejen jako malebná vesnice, ale i jako symbol proměny, uměleckého vyjádření a nezdolného lidského ducha.

Zdroje: srdceceskekanady.cz, cs.wikipedia.org, turistika.cz