Malebné město s bohatou historií

Když se vydáte do malebného města Valašské Meziříčí, neunikne vám nádherný Mariánský sloup na místním náměstí. Jeho mohutná postava Panny Marie s roztaženýma rukama vítá návštěvníky už po staletí. Málokdo však ví, že tato socha skrývala unikátní historický poklad, který byl nedávno odhalen při kompletní rekonstrukci náměstí.

Zdroj: Youtube

Valašské Meziříčí, malebné město na Valašsku, je známé svou bohatou historií a kulturním dědictvím. Jednou z jeho nejstarších kulturních památek je Mariánský sloup, který dominuje místnímu náměstí. Tato socha Panny Marie, stojící na nádherném sloupu, byla nedávno podrobena důkladné rekonstrukci. Důkladná oprava však zcela nečekaně odhalila i tajemství, které dlouho zůstávalo skryto.

Kompletní rekonstrukce náměstí začala ve Valašském Meziříčí už loni, kdy se do rukou restaurátorů dostala mimo jiné i socha sv. Floriána. Letos se odborného zásahu dočkala i socha Panny Marie včetně podstavce a sloupu. Socha pochází zřejmě z roku 1680 a jde tedy o nejstarší sochu na území města. Naposledy byla v péči restaurátorů před více než 100 lety. Sloup s mariánskou sochou nechala postavit Františka Eleonora ze Žerotína, rozená Podstatská, manželka Bernarda Ferdinanda ze Žerotína.

Odhalené tajemství

Náklady na restaurování byly významné, dosahují částky 846 tisíc Kč, avšak město získalo finanční podporu od Zlínského kraje ve výši téměř 300 tisíc korun. Tato pomoc umožnila zachovat a obnovit historickou sochu pro budoucí generace.

Při restaurování sochy však archeologové narazili na něco mimořádného. Mariánský sloup stojí na místě, kde kdysi proudila říčka či potok, který byl významným prvkem městského prostoru ve středověku. Existenci potoka se podařilo odhalit až při loňském průzkumu. Kvůli tomu bylo jasné, že je třeba pod sochou vybudovat kvalitní základ.

A právě v této souvislosti byl objeven i podstavec sochy, do kterého je vytesán rok 1726. Jde tedy o druhou nejstarší kamennou památku ve městě, o které dodnes neměl nikdo ani tušení.

Petr Zajíc, památkář města, se podělil o své poznatky. "Podle nápisu na podstavci lze usoudit, že jde o podstavec sochy svatého Jana Nepomuckého, kterou pravděpodobně nechal pořídit František hrabě ze Žerotína. Bohužel, nemáme přesné informace o tom, kde původně tato socha stála. Je však možné, že byla umístěna u mostku, který vedl pod zámkem Žerotínů."

Chronogramy a neznámá data

Co je však nejzajímavější, na podstavci se nachází mnoho nápisů a opakování chronogramu. To svědčí o pečlivém zpracování a významu této sochy pro místní obyvatele. Dodatečně bylo na podstavec vytesáno i denní datum 1. října, což je dosti neobvyklé. Otázka, k čemu se datum vztahuje, však zůstává záhadou, kterou archeologové a historici budou muset dále zkoumat.

Dědictví pro budoucí generace

Restaurátorské práce na Mariánském sloupu budou pokračovat až do poloviny listopadu. Práce nejen zachrání unikátní kulturní památku pro budoucí generace, ale také nám poskytnou další informace o historii Valašského Meziříčí a jeho významných osobnostech.

Zdroje: valasskemezirici.cz, novinykraje.cz, zlinsky.denik.cz