Kamenitý vrch Malý Blaník ležící jen pár kilometrů od města Vlašim na Benešovsku, je spolu se svým větším bratrem dominantou pahorkaté krajiny Chráněné krajinné oblasti Blaník a jeho vrchol se tyčí do výšky 580 metrů nad mořem. Jeho svým způsobem tajemná podoba a hlavně atmosféra láká většinu návštěvníků téhle oblasti k důkladnému průzkumu – a to i přesto, že je jen Žďárským sedlem oddělen od bezesporu známějšího Velkého Blaníku, tedy toho, který si asi každý při vyslovení tohoto názvu vybaví jako první.

Dokonalá kombinace

Kolem Malého Blaníku najdeme tak zvané pramenné louky, tedy místa, kde svou pouť krajinou začínají Louňovický a Býkovický potok, se spoustou chráněných rostlinných druhů. Lesy, které horu pokrývají, jsou převážně smrkové a borovicové, to v jeho spodních vrstvách, a ve vyšších patrech přecházejí v lesy smíšené s duby a buky. Je to dokonalá kombinace pro podzimní barevnou nádheru.

Bývalá kaple je domovem Velkého mnicha

Jak již bylo zmíněno, Malý Blaník se má do své historie za čím ohlížet. Jako důkaz jeho důležitosti máme zprávy, že zde stávala gotická kaple, zmiňovaná již v zápisech z roku 1672, nahrazená v 18. století barokní kaplí svaté Máří Magdalény. Právě sem se každoročně 22. července přicházeli v poutním průvodu lidé z celého okolí. Bohužel v souvislosti s reformami císaře Josefa II. byla kaple v roce 1783 uzavřena a věřícím tak sloužila pouhých třicet let. Dnes je z bývalé kaple jen impozantní zřícenina, kterou si za svůj “domov” vybral starý smrk, jemuž v okolí nikdo neřekne jinak, než Velký mnich.

Duch, který ví o pokladu

Kromě Velkého mnicha prý ale zříceninu kaple Máří Magdalény obývá také duch Antonína Zemana z Pacova, který je jediným, kdo ví, kde hledat ukrytý poklad. Pro archeology je ale největším pokladem Malého Blaníku pozůstatek dávného keltského osídlení, stejně jako doklady o středověké důležitosti tohoto místa. Jasně o tom hovoří například středověká nádoba ze 13. století, objevená na severním svahu hory.

Zdroj: Youtube

Tajemství a záhady Malého Blaníku

Co by to bylo za mystickou a historií protkaný kus země, kdyby se k němu nevázaly také nejrůznější legendy a záhady? Malý Blaník jich má v zásobě hned několik. Místní obyvatelé například přísahají, že se stále setkávají s oranžovými světly, která se potulují nad horou, mohlo by prý snad jít i o důsledek elektrického náboje mezi Velkým a Malým Blaníkem. To by nakonec souhlasilo také s nebývale častým výskytem kulových blesků, kterých si lidé kolem Blaníků užívají víc, než jinde v republice.

Takže příště, když budete chtít zažít něco nového a vzrušujícího, nezapomeňte na Malý Blaník. Možná se vám podaří rozluštit některé z jeho tajemství, ale i kdyby ne, budete mít možnost poznat jedno z nejkrásnějších a nejmystičtějších míst v České republice.

Zdroje: wikipedie, kudyznudy, blanik