Když Lucrezia vyrůstala v centru Říma, byla ponořena do světa intelektuálů a dvořanů. Její výchova nebyla zdaleka obyčejná, protože se jí dostalo všestranného vzdělání, které se neomezovalo na hranice kláštera. V době, kdy dosáhla dospívání, hovořila plynně několika jazyky včetně španělštiny, katalánštiny, italštiny, francouzštiny, latiny a řečtiny.

Zdroj: Youtube

Svůdná vévodkyně

Lucreziin půvab pramenil nejen z jejího rodu Borgiů. Byla proslulá svou krásou, popisovali ji jako dívku s dlouhými světlými vlasy, oříškovýma očima a přirozeným půvabem, který okouzloval její okolí. Fyzická krása v kombinaci s jejími intelektuálními schopnostmi z ní učinila renesanční ikonu.

Vzdělání, krása a konexe sehrály klíčovou roli při utváření její budoucnosti a připravily půdu pro výhodné sňatky, které by prospěly její rodině i vlastním vyhlídkám.

Skandální svazek

V roce 1491, v pouhých 13 letech, byla Lukrécie zasnoubena se dvěma různými španělskými šlechtici. Nástup jejího otce na papežský stolec v roce 1492 však dramaticky změnil její manželské vyhlídky. Papež Alexandr VI. se snažil uzavírat spojenectví prostřednictvím strategických sňatků a Lukrécie se stala klíčovou figurkou v jeho politické hře.

V pořadí první byl sňatek s Giovannim Sforzou, pánem z Pesara, který měl posílit vazby s vlivnou milánskou rodinou. Přestože svatba vyvolala skandál kvůli své okázalosti, nebyla na renesanční poměry nijak zvlášť extravagantní. Politické poměry se však rychle změnily a rod Borgiů již Sforzy jako spojence nepotřeboval. Papež Alexandr hledal výhodnější spojenectví s Neapolí a Milán se spojil s Francouzi. Řada událostí, včetně obvinění z incestních vztahů a ohrožení Giovanniho života, vedla v roce 1497 ke zrušení manželství.

Záhadná úmrtí a temné zvěsti

Bouřlivé období Lukréciina života bylo poznamenáno záhadnými úmrtími a temnými pomluvami. Kolovaly zvěsti o jejím údajném těhotenství, které vzniklo z tajného vztahu s papežovým komorníkem Pedrem Caldésem. Někteří dokonce spekulovali, že by její dítě mohlo být vlastního otce, nebo bratra Cézara. Ačkoli skutečné rodičovství zůstává sporné, dítě jménem Giovanni se narodilo tajně ještě před Lucreziiným druhým sňatkem. Brutální vražda jejího údajného milence Pedra Caldése a jedné z jejích komorných, spolu s narozením dítěte vyvolal různé zvěsti a mnoho spekulací.

Tragická láska

Aby posílil svazky s Neapolí, papež Alexander VI. domluvil Lucreziiin sňatek s Alfonsem, vévodou z Bisceglie. Politická spojenectví se však znovu posunula, což vedlo k Alfonsovu útěku a následné vraždě, kterou prý zosnoval její bratr Cézar. Tragická událost dále podpořila vnímání Lucrezie jako femme fatale.

Jedovatý prsten

Jedna z nejtrvalejších legend o Lukrécii je spojena s údajným "jedovým prstenem". Ačkoli neexistují žádné konkrétní důkazy o jejím zapojení do travičství, pověst rodiny Borgiů, která likvidovala své nepřátele, dodávala pověstem na důvěryhodnosti.

Pozdější život a dědictví

Pozdější život Lukrécie byl poznamenán jejím třetím manželstvím s Alfonsem d'Este, vévodou z Ferrary, s nímž měla osm dětí. Její dvůr se stal kulturním centrem, které přitahovalo umělce, jako byli Tizian a Bellini. Navzdory bouřlivým a skandály provázeným prvním letům se Lukréciin pozdější život vyznačoval ponurejším a zbožnějším chováním, zejména po smrti jejího syna Rodriga.

Proměna Lukréciina obrazu

Ačkoli byla Lukrécie po své smrti v roce 1519 hluboce oplakávána, její pověst osudové ženy se v populární kultuře upevnila až v 19. století. Dřívější skandály a fámy se vytratily a zanechaly po sobě odkaz zahalený tajemstvím a fascinací.

Zdroje: ancient-origins.net, historyextra.com, newworldencyclopedia.org