Lozen se narodila ve 40. letech 19. století, v drsném terénu Nového Mexika, Arizony nebo severního Mexika, tehdy známého jako Apačeria. Lozen vyrůstala ve stínu svého bratra, impozantního apačského náčelníka Victoria, vyhýbala se tradičním ženským rolím, místo toho ji přitahovalo válečnické a lékařské umění. Pod vedením Viktorie se zdokonalila ve svých dovednostech a stala se jedinečnou válečnicí a léčitelkou.

Zdroj: Youtube

Role bojovnice

Když Lozen dosáhl věku, kdy se konal obřad ženství, učinil odvážné prohlášení – nikdy se neví. Místo toho se vydala na náročnou cestu dikohe, vycvičené bojovnice. Její odhodlání a schopnosti brzy ocenila apačskou radu a oficiálně ji uvedla do řady válečníků. Lozen však byla víc než jen bojovnice; pronikla také do oblasti medicíny a stala se uznávanou šamankou s rozsáhlými znalostmi léčivých vlastností rostlin a minerálů.

Zvláštní schopnosti

Lozeniny schopnosti přesahovaly rámec běžného boje. Měla jedinečný dar – schopnost odhalovat pohyby nepřátel. Pomocí rituálního tance dokázala vycítit směr, odkud se k ní blíží protivníci, a na základě těchto znalostí pomáhala svým lidem vyhnout se zajetí.

Na konci 19. století byla apačská území neustále ohrožována mexickými a americkými vojsky. Lozenin bratr Victorio vedl skupinu bojovníků z východní Chiricahua a Mescalero a společně s Lozen vedli neúnavné tažení proti svým utlačovatelům. Navzdory přesile se jim podařilo uniknout zajetí a vrátit se do své domoviny v Ojo Caliente v Novém Mexiku.

Vzdor v rezervaci San Carlos

70. léta 19. století znamenala pro Apače bouřlivé období. Jejich území byla neustále ohrožována mexickými a americkými vojsky, což vedlo k nucenému přesídlení do rezervace San Carlos. Lozen se spolu se svými lidmi postavila na odpor av roce 1877 uprchla do zemí svých předků, aby pak při obraně své svobody čelila neustálým konfliktům.

Spojení s Geronimem

Po smrti bratra v roce 1880 pokračovala Lozen v boji po celém Novém Mexiku a Arizoně. Její cesta se nakonec spojila s Geronimem, dalším ikonickým apačským vůdcem. Společně pokračovali v neúprosném boji a její vyjednávací schopnosti hrály klíčovou roli při snaze zajistit mírové smlouvy s americkými silami. Přesto byly tyto snahy odmítány, Lozen vytrvala. Nakonec se v roce 1886 Geronimo a jeho stoupenci vzdali, což vedlo k jejich uvěznění.

Poslední roky života Lozen byly poznamenány vyhnanstvím a utrpením. Po Geronimově kapitulaci čelila spolu se svými druhy přesídlení nejprve na Floridu a poté do Alabamy. více Apači, nezvyklí na cizí podnebí, podlehli nemocem. V roce 1889 spadla za oběť tuberkulózy i Lozen a zanechala po sobě odkaz zapsaný do kronik odporu a statečnosti. Místo jejího posledního odpočinku v Alabamě zůstává neoznačené, její duch však přetrvává jako svědectví nezlomné vůle Apačů.

Zdroje: history.com , legendsofamerica.com , en.wikipedia.org