Počátky svazování nohou

Vznik této děsivé praxe je zahalen v mlze mýtů a pověstí. Jedna z nejznámějších teorií tvrdí, že tradice vázání nohou sahá až k dynastii Šang, kde měl král oblíbenou konkubínu jménem Daji s deformovaným chodidlem. Její vliv byl tak silný, že inspiroval jiné ženy na dvoře, aby napodobily její chodidlo. Ačkoliv tato teorie je široce známá, je považována za legendu.

O něco reálnější základ můžeme najít v historii dynastie Southern Tang. Císař Li Yu měl konkubínu jménem Yao Niang, která mu tančila půvabný "lotosový tanec" ". Vždy před tancem si pomocí bílého hedvábí, svázala nohy do tvaru půlměsíce. Její půvab se stal inspirací pro mnoho žen ze společenských vyšších vrstev, které ji následovaly.

Zdroj: Youtube

Symbol krásy a postavení

Bez ohledu na původ se tradice svazování nohou stala v čase dynastie Song běžnou praxí, kromě nejnižších společenských tříd. Svázaná chodidla se stala symbolem krásy a postavení, což bylo klíčové pro nalezení vhodného manžela.

Sexuální podtext a elegance svázaných nohou

Lotosová chodidla nebyla pouze symbolem krásy, ale také měla silný sexuální podtext. Chůze s tímto handicapem byla pro některé muže záhadně přitažlivá. Navzdory bolesti, kterou ženy při svých deformovaných nohách prožívaly, se mnoho z nich snažilo dodat svým chodidlům co největší eleganci. Chůze ženy se svázanýma nohama byla téměř jako tanec, kdy žena balancovala na špičkách svých malých nohou.

Bolestivý proces vytváření "lotosového chodidla"

Jak fungovalo vázání nohou? Proces byl velmi bolestivý a krutý. Nejprve byly prsty nohou stočeny a zlomeny, čímž se připravily pro svázání. Následovalo pevné omotání bavlněných pruhů kolem nohou, aby byla zajištěna žádoucí forma půlměsíce. Takto svázané nohy vyžadovaly stálou péči, odvazování a znovuzavazování mělo za cíl odstranit mrtvou tkáň a podporovat deformaci.

Zdravotní komplikace a životní trápení

Přestože bylo vázání nohou viděno jako symbol krásy, přineslo s sebou značné fyzické trápení. Ženy s lotosovými chodidly často čelily závažným zdravotním komplikacím. Nejčastějším problémem byla infekce, která vznikala v důsledku zlomených a do chodidel zatlačených prstů. Některé z těchto infekcí vedly k vážnějším stavům, jako je gangréna, což vyžadovalo amputaci postižených částí. Bohužel, mnoho žen kvůli těmto komplikacím i zemřelo.

Kromě tělesných následků byly ženy s lotosovými chodidly omezeny ve svém pohybu. Byly závislé na rodině a služebnictvu, protože se nemohly pohybovat volně.

Zákaz brutální tradice

S postupem času a díky modernizaci čínské společnosti byla tato brutální tradice zakázána. Revoluce v roce 1911 a nástup komunistické vlády v roce 1949 přinesly zákaz svazování nohou. Tato kultura bolesti a omezení postupně upadla v zapomnění. Dnes můžeme nalézt jen málo žijících svědků této temné stránky čínské historie.

Lotosová chodidla zůstávají varovným příběhem o tom, jak tradice krásy a společenského postavení mohou vést k neuvěřitelným utrpením. Díky zákazu a rozvoji moderní společnosti jsme se zbavili této temné minulosti, ale bylo by chybou zapomenout na příběhy žen, které podstoupily tuto bolestivou cestu v minulosti.

Zdroje: magazine.tedxvienna.at, danceshistoricalmiscellany.com, commonlit.org