Objev a historie zkoumání

Historie Lorrainosaura se začala psát v roce 1983, kdy paleontologové objevili jeho zkamenělé pozůstatky v regionu, který byl tehdy známý jako Lotrinsko a nyní je součástí severovýchodní Francie v oblasti Grand Est. Zpočátku byl druh přiřazen k rodu pliosaurů Simolestes. V roce 1994 ho proto paleontolog Pascal Godefroit pojmenoval jako S. keileni.

Zdroj: Youtube

Znovuobjevení starého obra

Po téměř třech desetiletích zůstával S. keileni skrytý ve stínu paleontologických archivů, ztracen v hlubinách vědeckého neznáma. Nicméně neustále se vyvíjející vědecké metody a technologie nám umožňují nahlédnout do minulosti s novou perspektivou. S rozvojem moderních fosilních analytických technik se vědci rozhodli vrátit k tomuto dávnému mořskému obru a pokusit se odhalit jeho tajemství.

Revoluční zjištění

Pečlivý výzkum odhalil pozoruhodné informace. Lorrainosaurus se v mnoha aspektech odlišoval od svých známých příbuzných. Mezi unikátními charakteristikami byly širší a více klínovité speniály – soubor kostí v dolní čelisti. Především jeho čelist byla o 0,36 metru delší než u jeho nejbližších příbuzných z rodu Simolestes. Impozantní čelist naznačuje, že Lorrainosaurus byl kolosální dravec, jehož jídelníček mohl zahrnovat vše od žraloků přes mořské želvy až po další plesiosaury.

Svědek pradávného ekosystému

Když výzkumníci dále zkoumali svá zjištění, došli k závěru, že Lorrainosaurus by si na vývojovém stromě pliosaurů zasloužil vlastní kategorii. Proto byl formálně pojmenován jako Lorrainosaurus keileni, což odkazuje na jeho původ z regionu Lotrinsko ve Francii.

Důsledky pro naše pochopení pravěku

Zajímavým aspektem je, jak redefinice L. keileni ovlivnila naše pochopení prehistorických oceánů. Díky tomuto objevu byl časový rámec vzniku obřích dravých pliosaurů posunut o zhruba 5 milionů let zpět, což nám ukázalo klíčový moment v historii Země. V období přibližně před 175 až 171 miliony let zažila jurská potravní síť transformaci. Vliv některých predátorů, jako byli delfínovití ichtyosauři, upadal, zatímco pliosauři se začali objevovat v roli dominantních predátorů, což signalizovalo nový začátek v historii pradávných moří.

Nejen velký, ale i mocný

Zatímco Lorrainosaurus keileni byl nepochybně hrozivý predátor s délkou přes 6 metrů, jeho příbuzní dorůstali do ještě ohromnějších rozměrů. Délka některých obřích pliosaurů z období pozdní jury se odhaduje až na 15 metrů. Nesporní vládci moří brázdili hlubiny a ztělesňovali samotnou podstatu pravěké moci a nadvlády.

Oslava objevu a význam pro vědu

V bohaté mozaice Země představuje Lorrainosaurus keileni fascinující kapitolu – jako strážce minulých časů, který nám evokuje nekonečnou rozmanitost a vitalitu života, jež kdysi pulsoval v mořských hlubinách. Jeho objev je svědectvím o nezastavitelné zvědavosti vědců a o stále se rozvíjejícím narativu o životě na Zemi, který nás zve k objevování, fosilii po fosilii.

Zdroje: eurekalert.org, sci.news, livescience.com