Vědecký tým z TollFreeForwarding představil světu model budoucího člověka pojmenovaný "Mindy". Tento model vytvořený s pomocí 3D designu a odborníků z oblasti výzkumu vlivu technologií na lidské tělo ukazuje možnou podobu lidské fyzické formy v roce 3000, pokud budeme nadále nadměrně využívat technologie.

Zdroj: Youtube

Shrbení a přetížení

Jedním z nejvíce zarážejících aspektů modelu Mindy je její shrbené držení těla. Nezdravý sklon hlavy nahoru či dolů, ke kterému dochází v důsledku dlouhých hodin strávených s chytrými telefony, může vést k deformaci páteře. Rovněž ruce, jež neustále drží mobilní telefony, by se mohly transformovat v nepřirozené drápy.

Textový dráp a smartphone loket

Nadměrné používání mobilních telefonů a počítačů má však důsledky, které přesahují pouhé estetické deformace. Specialista Dr. Nikola Djordjevic upozorňuje na tzv. "textový dráp", syndrom způsobený přetížením určitých bodů na rukou. K dalším projevům patří "smartphone loket", kdy se loket ohýbá v úhlu 90 stupňů, což může způsobit problémy s nervy.

Oči a mozek pod tlakem

Ani obličej a oči nezůstávají nezasaženy. Silnější krk a menší mozek jsou výsledkem svalové práce v zátylku, potřebné k udržení hlavy v nezdravé poloze. Oči jsou zároveň vystaveny dlouhodobému namáhání, které je způsobeno fixací na displeje, což by mohlo vést k rozšíření vnitřního víčka nebo dokonce k vyvinutí čočky, která by blokovala škodlivé modré světlo.

Lekce z modelu Emma

Model Mindy nás také upozorňuje na důležitost dobrých pracovních podmínek. Jde ruku v ruce s modelem Emma představeným již v roce 2019, který ukazuje negativní následky nezdravého pracovního prostředí. Trvale shrbené držení těla a problémy s očima jsou jen některé z výzev, kterým lidé v budoucnosti mohou čelit.

Jak předejít technologické dystopii

Vědci a odborníci zdůrazňují nutnost zodpovědného a uvědomělého používání technologií pro minimalizaci jejich negativních dopadů na lidské tělo. Rovněž apelují na zaměstnavatele, aby se starali o zdraví a pohodu svých zaměstnanců a vytvářeli prostředí, které podporuje zdravý způsob života.

Model Mindy nás názorně upozorňuje, že technologie mohou být mocným nástrojem, ale také mohou mít nežádoucí dopady na naše fyzické zdraví. Je naší povinností využívat technologie s rozvahou a zodpovědností, abychom si zachovali dlouhodobě zdravý a pohodlný život. Bude fascinující sledovat, jak se technologie budou dále vyvíjet a jaké změny nás čekají v budoucnosti.

Zdroje: dotyk.cz, dailyrecord.co.uk, greekreporter.com