Dokázalo hibernovat i tělo člověka?

Příroda obdařila některé druhy rostlinstva a živočichů darem přizpůsobit se mimořádným přírodním podmínkám. Jiné, především zvířata, naučila, jak je přežít. Ta se na podzim snaží sníst co největší množství potravy, která se přemění v tuk, který jim poskytuje energii po dobu spánku. Moderní člověk nemá schopnost zpomalit látkovou přeměnu do takové míry, že by si mohl prospat zimu. To však neznamená, že to nedokázali naši předkové. Nové výzkumy ukazují, že je možné, že se především v Evropě neandrtálci v době kamenné zachumlali hluboko v jeskyních do kožešin a přečkali tam mrazy a kruté zimní vánice.

Věrohodné předpoklady

Při zkoumání 430 000 let starých zkamenělých lidských kostí z archeologického naleziště Atapuerca ve Španělsku našli vědci stejná různá poškození, která zjistili u ostatků hibernujících zvířat, tedy stopy po přerušení růstu kostí způsobený pomalým metabolismem v době zimního spánku. Což naznačuje, že se tehdejší člověk také mohl v drsných podmínkách uchýlit do jeskyně a v temném chladném prostředí upadnout do spánkového stavu, kde s omezenými zásoby potravy a jen z energie z tělesného tuku musel přezimovat.

Zdroj: Youtube

Pravda nebo teorie?

Mnozí odborníci přiznávají, že to nejspíš není pravděpodobné, ale primitivní primáti hibernovali. Tak se zdá, že se stejný genetický základ mohl zachovat jak u mnoha savců, tak u člověka. Lidé doby kamenné neměli příliš mnoho možností, jak se chránit před krutou zimou, nerostly rostliny, kterými se živili, většina lovných zvířat se uložila ke spánku. A v drsném období pleistocénu, kdy se střídaly doby ledové, pokud měl tehdejší člověk alespoň možný předpoklad hibernace, nejspíš se uložil ke spánku jako medvědi. A navíc, ve španělském Atapuerca se kromě kostí člověka se stopami poškození růstu našly i pozůstatky pravěkého medvěda se stejnými stopami… Takže se ví, že tam medvědi přezimovali. A jak uvádí zdroje, bez vzorků DNA však nelze prokázat, ani vyvrátit, zda neandertálec v drsném období podřimoval nebo nepodřimoval v jeskyni po boku spícího medvěda.

Zdroje: www.ancient-origins.net, www.theguardian.com