Za tajemstvím skrytým pod hradbami

Když se vydáte na Vyšehrad, možná si na první pohled nevšimnete skrytého pokladu, který se pod vámi rozprostírá. Oči většiny návštěvníků jsou totiž upřeny na panoramatický pohled na malebné krásy Prahy. Avšak pokuste se přesunout pohled o něco níže, na hradby u gotického sklepa. Pod někdejším knížecím palácem se nacházejí zbytky budovy, o níž kolují legendy. Tvrdí se, že právě zde stála Libušina lázeň…

Libuše: Věštkyně, královna a milenka

Zdroj: Youtube

Jistě jste slyšeli o kněžně Libuši – dceři vévody Kroka, která se stala významnou postavou českých dějin. Byla nejen krásná, ale také moudrá a schopná předpovídat budoucnost. To ona přivedla na knížecí stolec Přemysla Oráče, zakládajícího člena rodu Přemyslovců, který vládl českým zemím po mnoho let. Její slavná věštba, kdy pronesla slova o městě, jehož sláva se bude dotýkat hvězd, stále rezonuje v našich myslích. Její věštecké schopnosti jí dodaly nezpochybnitelný respekt a autoritu. Byla klíčovou postavou při rozhodování kmenových předáků a hrála významnou roli ve správě celého kmene.

Libuše však nebyla jen královnou významných rozhodnutí. Traduje se, že byla ženou plnou vášní a lásky k mužům. A právě tuto vášeň údajně naplno prožívala v Libušině lázni na Vyšehradské skále.

Legenda lázní plná vášní a intrik

Podle vyprávění se zde pravidelně koupávala se svými mladými milenci. Vodu si sem nechala nanosit ve vědrech a poté byla vypouštěna poklopem na dně lázně. A když se jí milenci omrzeli, jednoduše otevřela dno vany a nechala je propadnout do tůně skalní proláklinou, která zde údajně byla. Co je ale na tomto vyprávění pravdy, už dnes nikdo s jistotou nezjistí.

Vyšehradské příběhy čekají na své odhalení

Historie nám připomíná, že první záznamy o Libušině lázni se datují až do 12. století, informaci o tom zaznamenal kronikář Kosmas. Zřícenina, kterou dnes známe jako Libušinu lázeň, vznikla až v 14. a 15. století. Odborníci nám ale nabízejí jiný pohled. Tvrdí, že tato gotická stavba sloužila jako strážní bašta hlídající vodní provoz a přepravu z lodí do hradu.

Ať už je pravda jakákoliv, Libušina lázeň je významným kouskem naší historie. Vyšehrad nám tak znovu připomíná, že minulost je plná záhad a příběhů, které na nás čekají na každém kroku. Přijďte a odhalte kus této mystérie sami – Libušina lázeň vás přivítá svou záhadnou náručí.

Zdroje: encyklopedie.praha2.cz, regiony.rozhlas.cz, praha.eu