Svědci dávné vyspělosti

Tito starodávní osadníci byli součástí lengyelské kultury, která své stopy zanechala na našem území zhruba v období 5000 až 3400 př. n. l. Osídlovali rozsáhlá území, která se dnes rozprostírají od Moravy až po západní Slovensko, Maďarsko a dále na jih až po Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko.

Lidé této kultury nejenže stáli u zrodu zemědělství a chovu domácích zvířat jako prasat, ovcí a koz, ale jejich vyspělost se projevovala i ve stavbě dlouhých obdélníkových či lichoběžníkových domů. Tyto stavby dokázali vytesat přímo z hlíny a s rozvojem svých dovedností dokonce vystavěli sloupové domy obdélníkového nebo čtvercového půdorysu.

Tajemství rondelů a keramických sošek

Největším důkazem jejich vyspělosti a znalosti geometrie jsou monumentální zemní stavby, známé jako rondely. Tyto obří stavby o průměru až 150 metrů, které se dochovaly až do dnešních dnů, jsou považovány za první chrámy Evropy.

Archeologické vykopávky na místech, kde lengyelská kultura kdysi sídlila, odhalily velké ohrady, které sloužily pravděpodobně jako místa rituálních obřadů. Tyto opevněné oblasti často obklopovaly říční terasy a byly chráněny příkopy ve tvaru písmene V.

Pohled do života lidí lengyelské kultury

Jedním z nejpozoruhodnějších objevů jsou také artefakty rituálního charakteru. Archeologové našli stovky sošek, keramické vázy a dokonce i lidské lebky. Tyto nálezy dokládají, že lidé této kultury nejenže se zabývali zemědělstvím a stavbou domů, ale také se aktivně věnovali rituálním a náboženským praktikám.

Geometrie v keramice a architektuře

Jednou z nejcharakterističtějších částí lengyelské kultury je jejich keramika, která je velmi různorodá. Můžeme v ní nalézt mísy, amfory, zoomorfní a antropomorfní nádoby a mnoho dalších forem. Keramika byla často zdobena různými geometrickými vzory a barvena rozličnými barvami, což dává tušit, že lidé této kultury měli hluboký cit pro geometrii.

Zrcadlo života a smrti

Znalosti geometrie a prostorového uspořádání se projevují dokonce i v jejich pohřebních tradicích. Mrtví byli pohřbíváni na velkých hřbitovech, které byly často umístěny v rámci jejich osad.

Mnoho nalezených artefaktů včetně nástrojů, ozdob a šperků ukazuje, že muži i ženy měli v této kultuře své specifické role. Muži byli často pohřbíváni s nástroji, které používali při své práci, zatímco ženy měly často u sebe nástroje na broušení a pečení.

I když jsme se o těchto dávných obyvatelích Čech dozvěděli mnoho, stále zůstává řada otázek bez odpovědí. Co přesně znamenaly jejich rituální obřady? Jakou roli hrály ženy v jejich společnosti? Jak vypadaly jejich denní životy? I když na tyto otázky nemůžeme odpovědět s jistotou, můžeme díky tomuto starodávnému dědictví nahlédnout do světa našich předků a lépe porozumět jejich životům a kultuře.

Zdroje: ancientpages.com, wikipedia.org, alchetron.com