www.dailymail.co.uk, www.bbc.com, edition.cnn.com

Obří ledovec

Od Antarktidy se odlomil obrovský ledovec nesoucí název A81. Ledovec se oddělil přibližně 10 let poté, co vědci zaznamenali první trhliny. K jeho odlomení došlo od antarktického ledovcového šelfu Brunt.

Ledovec se připojil se k dalším úlomkům plujícím ve Weddellově moři. Jde již o druhé odlomení obrovské masy ledu za poslední dva roky. Ačkoliv je odlamování ledovců přirozeným procesem, může tento přírodní úkaz způsobit značné škody.

"Ledovec této velikosti bude mít velký dopad na oceánské ekosystémy, které podporují bohatou rozmanitost mořské fauny a flóry vyskytující se v této antarktické oblasti," uvedl ekolog Geraint Tarling.

Letecké záběry pořízené Britskou antarktickou službou (BAS) ukázaly, jak mohutný kus ledu se odlomil. Tato nekonečná plocha, viditelná shora, však sahá stovky metrů do vodních hlubin.

Na základě leteckých snímků BAS přemístila výzkumnou stanici na bezpečnější místo. Důvodem bylo zamezení případného střetu s plovoucím kusem ledového příkrovu.

Výzkumná stanice Halley se poprvé přesunula v roce 2016. V době, kdy přístroje GPS a satelitní data odhalily, že se propast podél Bruntova ledového šelfu stále rozšiřuje.

Obrovský kus ledovce A81 se nyní nachází přibližně 150 kilometrů od místa, kde byla kdysi výzkumná stanice připevněna k polárnímu kontinentu. Ledovec A81 znamená hrozbu pro lidskou aktivitu i místní ekologii.

Hrozba pro ekologii

Důvodem je především tání ledovce, ze kterého se uvolní velké množství živin. Právě ty by mohly způsobit růst mikroskopických rostlin, například fytoplanktonu a ovlivnit potravní řetězce oceánů.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Tání obrovské masy ledu může také zapříčinit přítomnost velkého množství sladké vody v oceánu. Tím by se snížila salinita vody, jež by se stala nevhodnou pro mnoho podmořské fauny a flóry. Vliv této změny by však nekončil u fytoplanktonu a ryb, ovlivnil byl také ptáky či tuleně.

Je proto třeba dalších výzkumů, aby vědci získali dostatek informací o případných rizicích, která tání ledovců mohou způsobit. Tým BAS pečlivě sleduje nejen A81, ale také A76a, který je v současnosti s rozlohou 3200 km2 největší plovoucí ledovec na Zemi.

Související články

"Vypadá to, že A76a nakonec zamíří západně od Jižní Georgie. Pokud bude pokračovat po trajektorii směrem k Shag Rocks, může mít katastrofální následky pro biologicky rozmanitá společenstva mořského dna, včetně oblastí, kde se rozmnožují cenné populace ryb," řekl Mark Belchier, ředitel pro rybolov a životní prostředí vlády Jižní Georgie.