Přijdeme-li do menšího místního lesíku, nemáme jako návštěvníci parku žádnou šanci všimnout si čehokoliv neobvyklého. Stromy se zdají být běžně rozmístěné, ale právě tak to má vypadat. Pokud se však odborníci celé krajinářské dílo podívají z nadhledu, tedy pomocí leteckých snímků, mohou objevit spoustu zajímavých momentů. A to se také nedávno stalo.

Díky vynalézavému zahradníkovi...

Majitelé lednického parku si před přibližně dvěma sty lety, konkrétně mezi lety 1791 a 1799 nechali vysázet zednářskou zahradu, která byla v té době mezi šlechtou v módě. Park ale vydržel jen několik málo let, než se katolická církev přičinila o jeho likvidaci. Snad by se to tehdy i podařilo, kdyby se nenašel vynalézavý zahradník, který využil původní motivy zednářské zahrady a do jejích původních linií vysázel stromy. Zanechal nám tak odkaz, který žije dodnes.

Ztraceno v zeleni

Jenomže takový přírodní park se musí také náležitě udržovat, aby jeho tvary stále odkazovaly právě na zednářskou symboliku. Jestliže se na pravidelné tvarování stromů nějakou dobu nebo dokonce po mnohá desetiletí zapomíná, ztratí se záhadné poselství v neřízeně propletených korunách stromů a celý pozemek se začne jevit jako docela obyčejný les. To se také stalo v Lednici.

Znovunalezené zednářské kouzlo

Pak ale přišli zahradníci a při jedné z údržeb parku si také důkladně prohlédli jeho původní plány. Nestačili se divit, co všechno objevili. Zdánlivě nahodilé shluky stromů se najednou objevily v docela novém světě – všechno je srovnáno do přesně daných tvarů od čtverců až po kruhy tak, jak si to zednáři tehdy představovali. Jak odborníci poznali, že se jedná právě o zednářskou symboliku? Mnohé z vysázených tvarů totiž víc než nápadně připomínají ornamenty, jimiž jsou zdobeny zdi zednářských lóží.

Zdroj: Youtube

Tajemství prozradí kaštany

Jak poznat, že právě vcházíme do lednické zednářské zahrady? Na první pohled opravdu jen těžko. Nejlepší je proto přijet v době, kdy kvetou kaštany (lépe řečeno jírovce). Právě tyto stromy totiž tvoří její pomyslnou – a vlastně i faktickou – hranici. Případně je možné také zavítat sem v době, kdy se v tajemné zednářské zahradě, plné mýtů, pověr a podivných pověstí, odehrávají mimořádné prohlídky s průvodcem. Kdo přijde, jistě neodejde bez pořádné dávky zážitků a možná i s pocitem, že zažil něco opravdu mimořádného. Něco, co mohli naší generaci vzkázat jen tehdejší tajemní zednáři…

Zdroje: kudyznudy, ceskatelevize, tajemnamista