Starověká tradice

V Mauretánii, africké zemi na pomezí Sahary, existuje kontroverzní středověká tradice známá jako leblouh, která spočívá ve vykrmení nevěst. Tato praxe, kterou v Mauretánii dodržují už od 11. století, je založena na přesvědčení, že tlusté dívky mají vyšší šanci získat dobrého ženicha, protože tloušťka je považována za známku bohatství a prosperity. Přestože leblouh má hluboké kořeny v minulosti, je nyní považován za kontroverzní a nehumánní praktiku.

Nucené krmení

Zdroj: Youtube

Dívky ve věku vhodném pro sňatek jsou důrazně vybízeny přibírat na váze, často už od útlého věku. Proces násilného krmení začíná večer, kdy jsou dívky pod pohrůžkou bití přinuceny vypít velké množství mléka, a poté dostávají velké porce jídla, jako je kuskus nebo rýže s máslem. Následuje několik dalších dávek mléka nebo škrobové vody během noci. Celý tento nucený režim může trvat až 40 dní, aby dívky co nejrychleji nabraly na váze.

Vnímání obezity v Mauretánii

Nucené krmení není jedinou metodou výkrmu dívek v Mauretánii. Některé ženy podávají dívkám lék dexametazon, který urychluje přibírání na váze, a někdy ho kombinují s bylinami, aby dosáhly ještě rychlejších výsledků. Tento lék se však běžně užívá pro tloustnutí zvířat, ne pro lidi, a jeho užívání může mít vážné zdravotní důsledky.

Za pozornost stojí výsledky průzkumů a studií týkajících se vnímání krásy a obezity v mauretánské společnosti. Podle studie provedené v roce 2015 ministerstvem sociálních věcí, dětství a rodiny považovalo 55 % mužů štíhlost ženy za vadu. Zároveň 60 % žen věřilo, že obezita je předností a je to výraz zdraví a krásy.

Globální zdravotní krize

Obezita je však spojena s mnoha zdravotními riziky. Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že obezita může způsobit problémy se srdcem, játry, ledvinami, klouby a reprodukčním systémem. Také je spojena s výskytem nepřenosných nemocí, jako je cukrovka, kardiovaskulární onemocnění a různé formy rakoviny. Lidé s obezitou jsou také náchylnější k hospitalizaci kvůli nemocem, jako je covid-19.

Boj proti této středověké tradici a snaha zlepšit povědomí o zdravém životním stylu začaly na úrovni vlády. V roce 2003 zahájilo mauretánské ministerstvo pro ženské záležitosti televizní reklamní kampaň, která měla informovat o rizicích obezity. Bohužel, po vojenském převratu v roce 2008 byla kampaň pozastavena, což vedlo k obnovení této kontroverzní tradice.

Cesta k respektu a zdraví

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že více než 1 miliarda lidí na světě je obézních, a tento problém neustále narůstá. Obezita se stává celosvětovým zdravotním problémem, který vyžaduje pozornost a akce ze strany vlád, zdravotních organizací a celé společnosti.

Leblouh je tradicí, kterou je nutné odsoudit a zastavit. Je důležité, aby se společnost více zaměřila na osvětu o zdravém životním stylu a na respektování individuální krásy a hodnot. Boj proti obezitě a podpora zdravého životního stylu jsou klíčové, aby se dívky a ženy mohly cítit dobře ve svých tělech a měly možnost žít šťastný a zdravý život bez nuceného krmení a mučení.

Zdroje: dotyk.cz, cnn.com, borgenproject.org