Vykrmování po vzoru "foie gras"

Aby Mauretánci úspěšně provdali své dcery, je potřeba je pořádně vykrmit. V Mauretánii jde o známku dobrého společenského postavení. Některé chudé rodiny, které nemají dostatek peněz na potřebné množství potravin, se dokonce uchylují k levným obdobám steroidů, aby své dcery dostatečně "zvětšily".

Co je velké, je pro Mauretánce také krásné. Ovšem za jakou cenu?

V Mauretánii téměř 23% žen, což je téměř čtvrtina z celkového počtu, uvádí, že již v dětském věku je jejich rodiny nutily přehnaně jíst. Za každou cenu se tyto ženy vykrmovaly jen proto, aby v dospělosti našly vhodného partnera.

Šlo o období nuceného krmení, v Mauretánii nazvané jako "leblouh" neboli "gavage". Francouzská obdoba výkrmu hus za účelem výroby foie gras. Tato dehumanizace dívek se od pradávna vnímala jako symbol společenského postavení.

Mauretánci považují štíhlost za známku strádání. Muž, který má po svém boku ženu útlých rozměrů nebo otec od rodiny, mající štíhlé dcery, je neschopný se o ně finančně postarat.

Movité rodiny tak na výraz svého bohatství demonstrují své statky tím, že vykrmují všechny ženy, které se pod jejich střechou nachází.

Aby dívka dostála významného sociálního postavení, živí se potravinami bohatými cukry a tuky, aby byla pro případné nápadníky přitažlivější.

O tom, že Mauretánci skutečně považují kypré tvary za krásné a žádané, vypovídá i jedno místní přísloví, které říká: "Žena zaujímá v srdci svého muže jen tolik místa, kolik zaujímá v jeho posteli."

Rituál plný zdravotních rizik

Přímý vztah mezi váhou a žádaností podporuje mauretánský standard krásy, který je však často podmíněný extrémním chováním.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Mauretánské rodiny násilně krmí své dcery, aby v předpubertálním věku vypadaly na sňatkovém trhu co možná nejvhodněji. Kalorický příjem těchto dívek dosahuje někdy až několik tisíc za den. Cílem období krmení je jistá viditelnost, které mauretánské rodiny chtějí dosáhnout za každou cenu.

Související články

Zdravotní rizika přitom nikdo nebere na zřetel. Dívkám hrozí cukrovka, kardiovaskulární choroby nebo dokonce selhání ledvin. Nucené vykrmování dívek a následné přibývání na váze vede také k předčasnému nástupu puberty.

Některé rodiny, které nemají peníze na dostatek stravy, kupují na pouličních tržištích steroidní hormony. To může samo o sobě způsobit fatální následky.

www.marieclaire.com, hir.harvard.edu, en.wikipedia.org