Nejen moderní technologie

Na samém začátku vědeckého průzkumu stojí fyzika a matematika. Fyzika nás provádí od miniaturního světa kvantových částic až po nevyčíslitelné rozměry vesmíru, díky čemuž rozumíme principům, na nichž stojí naše moderní technologie od elektrických zařízení až po satelitní komunikaci.

Chemie je naší cestou k porozumění materiálu. Rozkrývá, jak jsou látky složeny a jak spolu reagují, což je základem vývoje nových léčiv a léčebných postupů.

A co může být fascinující více než studium života? Biologie nám umožňuje proniknout od molekulární úrovně genetiky až po komplexní ekosystémy, což má vliv na lékařství, zemědělství i ochranu biodiverzity.

Pochopte naši společnost a mysl

Psychologie a sociologie nás zasvěcují do hlubin lidské mysli a společenských struktur. Zatímco sociologie zkoumá, jak se lidé organizují a interagují, psychologie nám dává vhled do našich myšlenek a emocí, což má vliv na oblasti od pedagogiky po obchodní rozhodování.

Křižovatky vědy

Některé vědecké disciplíny stojí na rozcestí více oborů. Představte si astrobiologii, která kombinuje biologii, astronomii a chemii, aby pátrala po existenci mimozemského života. Nebo environmentalistiku, která hledá harmonii mezi lidskou činností a naším planetárním domovem.

Díky pokrokům v technologii dnes můžeme shromažďovat a analyzovat obrovská data, což umožňuje vědcům odkrýt nové vzory a souvislosti v těchto oborech.


Jak se v jednotlivých vědeckých disciplínách vyznáte? Dokážete podle názvu určit, o jaký vědecký obor se jedná?


1. Co je to ekologie?

 • a) věda zkoumající vztahy mezi organismy a okolním prostředním
 • b) věda o stromech
 • c) věda o vztazích


2. Co je to angiologie?

 • a) lékařský obor zkoumající onemocnění krevních a lymfatických cév
 • b) obor zaměřující se na onemocnění jako angína
 • c) věda o kořenech rostlin


3. Jak se nazývá nauka o vesmíru?

 • a) astronomie
 • b) astrologie
 • c) antromie


4. Kulturou Číny se zabývá věda zvaná:

 • a) onomatopie
 • b) činomie
 • c) sinologie


5. Apidologie je nauka o:

 • a) včelařství
 • b) zahradničení
 • c) chování koz


6. Jak se nazývá věda zabývající se studiem obojživelníků?

 • a) duologie
 • b) batrachologie
 • c) bisemptologie


7. Co je to ortoepie:

 • a) nauka o správné výslovnosti
 • b) lékařský obor zabývající se pohyblivostí končetin
 • c) hudební obor zaměřující se na správné znění hudebních nástrojů


8. Pediatrie je:

 • a) vědou studující dětské choroby
 • b) vědou o školství
 • c) vědou o zdraví seniorů


9. Jak se nazývá věda, která je na pomezí matematiky, statistiky a ekonomie?

 • a) statistikologie
 • b) ekonometrie
 • c) numberologie


10. Gerontologie je:

 • a) věda o stáří
 • b) věda o měření časových úseků
 • c) věda o drahých kovech

Řešení

1. a) věda zkoumající vztahy mezi organismy a okolním prostředním

2. a) lékařský obor zkoumající onemocnění krevních a lymfatických cév

3. a) astronomie

4. c) sinologie

5. a) včelařství

6. b) batrachologie

7. a) nauka o správné výslovnosti

8. a) vědou studující dětské choroby

9. b) ekonometrie

10. a) věda o stáří

Hodnocení

Pokud jsi správně odpověděl na 0-3 otázky: Tento test byl dost těžký. Pokud se ti podařilo odpovědět správně byť jen na 2 otázky, i to je úspěch.

Pokud jsi správně odpověděl na 4-6 otázek: Tohle je úctyhodný výsledek. O vědních oborech toho víš poměrně dost.

Pokud jsi správně odpověděl na 7-8 otázek: Tady se někdo ve vědních oborech opravdu vyzná. To se jen tak nevidí.

Pokud jsi správně odpověděl na 9-10 otázek: Gratulujeme! Naprosto skvělý výsledek. Pokud jsi jej opravdu dosáhl bez jakékoliv pomoci, zasloužíš si potlesk.


Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: testi.cz, is.muni.cz, veletrhvedy.cz